Vi är experter på att digitalisera och automatisera med ServiceNow

Vårt arbete frigör inte bara tid och resurser, det skapar även bättre användarupplevelser, högre säkerhet och ökad hållbarhet.

Vi gör vardagen enklare med ServiceNow

Varför ServiceNow?

ServiceNow kopplar samman människor, funktioner och IT-system så att du kan jobba smartare

HRSD i ServiceNow

ServiceNow medför en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna i din organisation

Personalsäkerhet i ServiceNow

Netgains digitala lösning för svenska organisationer med krav på personalsäkerhet.

ITSM i ServiceNow

ServiceNow för ITSM möjliggör en IT-organisations leverans i en enda plattform för bättre kontroll.

ITBM ServiceNow

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan

CMDB i ServiceNow

CMDB är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter

Tack för förtroendet!

Vi har förmånen att förbättra processer och användarupplevelser för en lång rad stora aktörer

Göteborgs Spårvägar

Göteborgs spårvägar skapade en skräddarsydd app. Nu har man fått en toppmodern, förvaltningsbar it-plattform som tillgängliggör information mellan olika roller i organisationen i realtid, på ett säkert sätt, fullt av smidiga funktioner.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, var i behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.

Sandvik

Sandvik har fått en enhetlig lösning som är väldigt kraftfull med stora möjligheter. Med ServiceNow har de gått från 45 servrar till ett enda system för Service Management och Invoicing.

Våra experter om fördelarna med ServiceNow

Anna om varför det är viktigt att få med HR på ServiceNow-tåget

Anna berättar om hur ServiceNow kan hjälpa HR-avdelningar att gå från excel, word och manuella rutiner till ett digitalt och automatiserat systemstöd för flera HR-processer.

We are CombinedX

Netgain är en del av CombinedX – en familj av nischade kunskapsbolag

TIll CombinedX hemsida

We are CombinedX

Netgain är en del av CombinedX – en familj av nischade kunskapsbolag