Automation as a Service (AaaS)

Automatisering ska göra vardagen enklare, inte mer problematiskt. Därför skapade vi tjänsten Automation as a Service. Den ger trygghet och kvalitet i den dagliga driften och vidareutvecklingen, till en fast månadskostnad. Med tjänsten får våra kunder bra förutsättningar att öka takten i sin digitalisering och automatisering.

Utmaningar i arbetet med digitalisering och automatisering

För många verksamheter räcker det inte att bara ha rätt teknisk lösning för att automatisera sina affärsflöden. En stor utmaning som många idag står inför är bristen på kompetens och resurser, viktigt är också att få en bra kontroll över kostnaderna för satsningen. Detta är anledningen till att vi lanserade Automation as a Service

Vad är Automation as a Service (AaaS)? 

AaaS är en tjänst som skapar trygghet och kvalitet i den dagliga driften och ger förutsättningar att vidareutveckla lösningar som ökar takten av verksamhetens automatisering. Den fasta kostnaden ger en uppskattad förutsägbarhet och upplägget ger våra kunder löpande tillgång till erfaren personal. Arbetet sker alltid i nära samarbete med kunden.

10 fördelar med AaaS

1. Ökad takt på automatiseringen – Rätt resurser ger förutsättningar för att snabbare automatisera fler av verksamhetens nyckelprocesser.

2. Lösningen är skalbar och flexibel – Om förutsättningarna förändras och initiativen behöver öka eller minska går det att göra justeringar över tid.

3. Trygghet och kvalitet – Ett långsiktigt partnerskap ger trygghet, kvalitet och möjlighet att effektivt jobba med kontinuerliga förbättringar och proaktivt underhåll.

4. Tillgång till rätt kompetens – Lokala teamleveranser med uppdaterade och certifierade konsulter löser kompetens- och resursbristen.

5. Säkerhet och regelefterlevnad (Compliance) – Upplägget säkerställer att regler och myndighetskrav uppfylls. Det skapar också ordning kring vad som ingår i olika versioner av licenser.

6. Nyttja all funktionalitet – Teamet håller sig uppdaterad med de senaste innovationerna och uppdateringarna och hjälper till att maximera nyttan av plattformen.

7. Stabil support och förvaltning – Med en support- och förvaltningsorganisation säkerställs en stabil och välfungerande plattformlösning.

8. Fortsätta att vidareutveckla – Teamet identifierar, planerar och kravställer nya möjligheter för automatisering i verksamheten.

9. Hantering av uppgraderingar och patchningar – I leveransen ingår planering och utförande av uppgraderingar och patchningar.

10. Kostnadskontroll – Tjänsterna levereras till fasta månadskostnader som skapar en ekonomisk förutsägbarhet.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster som kan beställas enskilt eller i paketerade helhetslösningar med eller utan licenser, i syfte att säkerställa fokus och framdrift av automatiseringen samt en säker och tillgänglig ServiceNow-miljö.

Samarbetet startar alltid med en genomlysning och nulägesanalys, beroende på behov och befintlig lösning.

Vi erbjuder tjänster som kan beställas enskilt eller i paketerade helhetslösningar med eller utan licenser, i syfte att säkerställa fokus och framdrift av automatiseringen samt en säker och tillgänglig ServiceNow-miljö.

Samarbetet startar alltid med en genomlysning och nulägesanalys, beroende på behov och befintlig lösning.

Netgain as a Service (Naas)

Ett support och förvaltningsteam

 • En skalbar supporttjänst
 • En organisation som tar ansvar för support & förvaltning
 • Trygghet och kvalitet kopplat till support och underhåll av plattformen
 • Rätt kompetens, med rätt omfattning, skapar effektivitet och en välfungerande lösning
 • Fast volym per månad ger en förutsägbarhet avseende kostnader

Automatiseringshub

Automatiseringsteam som tjänst

Rätt sammansatta team vid varje tillfälle beroende på omfattning och innehåll för att driva utveckling och säkerställa:

 • Ökad digitalisering- och automatiseringstakt av verksamheten för att öka avkastningen på investeringen
 • Tillgång till rätt kompetens
 • Förutsägbarhet avseende kostnader

Innovation & rådgivning

En tjänst för proaktivt arbete

 • Idenitifiera strategiska möjligheter i ServiceNow-plattformen som ökar avkastningen av investeringen över tid
 • Skapande och kontinuerlig uppdatering av den långsiktiga roadmapen
 • Expertinsikt i ServiceNows utveckling
 • Kundspecifikt team beroende på omfattning och innehåll

Vår projekt-tjänst

För större initiativ

 • Separata projekt för större investeringar som har en separat budget i kundens verksamhet
 • Specifika beroenden i tidslinjen som gör att en projektplan behöver byggas utifrån denna
 • Större antal deltagare från kundens sida ställer krav på planering och utförande

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ta nästa steg i automatiseringsresan tillsammans med Netgain!

Lär dig mer om ServiceNow