Automatiseringshub

Automatiserings-
hub

Ett automatiseringsteam som tjänst – med uppgiften att driva er verksamhet och ServiceNow-plattform framåt

Vad får du med en Automatiseringshub?

En tjänst för vidareutveckling

I vår ”Automatiseringshub” sker implementation av nya applikationer för er verksamhet. Utöver detta sker vidareutveckling av existerande processer samt utökad funktionalitet av befintlig lösning. Netgain tillhandahåller resurser i form av ett team med rätt kompetensmix, tillgänglighet och kapacitet.

Etablerad metodik

Netgain jobbar enligt rekommenderade metodiken Now Create i vårt arbete. Till Now Create adderar vi även våra egna erfarenheter som implementationsspecialister.

En avtalstjänst

Netgain tillhandhåller innovativa team som blir kundens ”Automatiseringshub”. Tjänsten är uppbyggd utifrån vald omfattning. Det ger en fast volym per månad med en förutsägbarhet avseende kostnader.

Varför ska man ha en Automatiseringshub och vad innehåller tjänsten?

 • Netgain tillhandhåller innovativa team som ökar digitalisering- och automatiseringstakten av er verksamhet
 • Ert dedikerade automatiseringsteam som driver plattformen ServiceNow framåt
 • Jobbar ihop med verksamheten vid kravställning och insamling av nya automatiseringsmöjligheter
 • Certifierade konsulter med kännedom om er verksamhet jobbar enligt en etablerad metodik för att säkerställa kvalité
 • Netgain tillhandahåller innovativa team som ökar digitalisering- och automatiseringstakten av er verksamhet
 • Ert dedikerade automatiseringsteam som driver plattformen ServiceNow framåt
 • Jobbar ihop med verksamheten vid kravställning och insamling av nya automatiseringsmöjligheter
 • Certifierade konsulter med kännedom om er verksamhet jobbar enligt en etablerad metodik för att säkerställa kvalité

Automatiseringshub (Fast tjänsteavtal)

Automatiseringshub
(Fast tjänsteavtal)

Summerat består tjänsten av:

 • Löpande arbete med utvecklingsplaner och underhåll av en backlog kopplat till tjänsten
 • Dedikerade team med fasta avrop enligt avtal

Uppgradering och patchning

 • Stöd och planering av uppgraderingar och patchningar
 • Utvärdering av uppgradering genom ServiceNow’s standardiserade uppgraderingsprocess och korrigeringar av fel

Health check

 • Årsgenomgång av ”ServiceNow Sprint Scan”, där instansen mäts utifrån säkerhet, kundanpassningar och prestanda
 • Aktivitets- och åtgärdsplan tas fram efter resultat

Vidareutveckling

Vidareutveckling av funktionalitet och applikationer inom plattformen, det sker utifrån löpande releaser med beslutat intervall och kan bestå av:

 • Vidare konfiguration av moduler och applikationer
 • Nya automationsworkflows och inbyggd intelligens
 • Anpassning och utveckling av integrationer till andra system och leverantörer
 • Design och utveckling av portaler
 • Konfiguration av nya tjänster katalogobjekt och flöden på en beställningsportal
 • Uppdatering kring existerande kommunikation i form av notifieringar, chatt, chattbot etc.
 • Utökad intelligens gällande existerande plattformslösningar så som rapportering och uppföljning
 • Vidareutveckling av existerande mobilapplikationer

Vill du veta mer om tjänsten?

…eller läs mer om våra andra tjänster här

Netgain as a Service

Netgain as a Service

Netgain as a Service (NaaS) En skalbar support- och förvaltningstjänst som säkerställer en stabil ServiceNow-miljö Vad är NaaS?Varför NaaS?Vårt tjänsteutbudKontakta oss!Vad får du med NaaS? Trygghet och kvalitet NaaS är…
Läs mer

Innovation och rådgivning

Innovation och rådgivning

Innovation och rådgivning En tjänst för proaktivt arbete – rådgivning kopplat till ServiceNow-plattformen och skapande av roadmap och strategi Varför?Vårt tjänsteutbudKontakta oss!Varför en innovation- och rådgivningstjänst? Identifiera strategiska möjligheter i…
Läs mer

Projekt

Projekt

Vår Projekttjänst En tjänst för större implementations- och utvecklingsprojekt i ServiceNow-plattformen När behövs detta?Vårt tjänsteutbudKontakta oss!När rekommenderar vi projekt-tjänsten? Projekt vid större investeringar som har en separat budget i kundens verksamhet…
Läs mer

Lär dig mer om ServiceNow

Meny