Automatisering frigör tid

Vad är automatisering?

När man automatiserar låter man en maskin eller en teknik utföra ett arbete som en person tidigare har utfört. Automatisering lämpar sig väl för repetitiva, administrativa uppgifter. Det kan också vara att ta ett helhetsgrepp över olika mer eller mindre komplicerade processer med hjälp av en plattform som integreras med organisationens system.

Oavsett vad du har för mål, kan Netgain hjälpa dig på din automationsresa. Vi arbetar bland annat inom HR, Processautomatisering, Robotisering och Service Automation.

Automatisering för framtiden

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. För att fortsätta vara relevant för medarbetare, samarbetspartners, befintliga och nya kunder behöver dagens företag kunna leverera nya produkter och innovativa tjänster i en allt snabbare takt. Genom automation vinner man tid och kan fokusera mer på innovation och utveckling.

Vad du väljer att automatisera beror på vad din organisation vill uppnå och vilka mål ni har. Börja med de processer där ni får störst positiv effekt. Men det viktigaste är förstås att komma igång.

Fördelar med att automatisera

  • Ger bättre användarupplevelse
  • Frigör tid för medarbetare
  • Skapar konkurrensfördelar
  • Ökar kapaciteten
  • Ger bättre kvalitet
  • Kortare svarstider
  • Tar bort flaskhalsar
Robotisering

Robotisering

Robotisering ger obegränsade möjligheter att frigöra sig från administrativa arbetsuppgifter. Oavsett om du har börjat titta på robotisering eller har lång erfarenhet av robotiseringsprojekt kan vi på Netgain hjälpa dig.

Service Automation

Vi är experter på design och implementering av automatiserade tjänster. Dessa plattformar och verktyg använder vi.

Service Automation
HR Automatisering

HR-Automatisering

Så här skapar automatiseringsplattformen ServiceNow struktur på HR-funktionen och ger medarbetarna bästa användarupplevelsen.

Vi ger våra kunder en effektivare verksamhet.
Läs om våra lyckade kundprojekt!

Digitalisering

Vi är experter på design och implementering av automatiserade tjänster. Dessa plattformar och verktyg använder vi.

HR-digitalisering
Meny