Automatisering

Vi är experter på automatisering och hjälper dig gärna på din resa!

Processautomation

Processautomation

Processautomation handlar om att optimera ett företags eller en organisations samtliga affärsflöden och processer från start till mål för att förbereda dem inför nästa steg: automatisering.

Läs mer

Vad är automatisering?

När man automatiserar låter man en maskin eller en teknik utföra ett arbete som en person tidigare har utfört. Automatisering lämpar sig väl för repetitiva, administrativa uppgifter. Det kan också vara att ta ett helhetsgrepp över olika mer eller mindre komplicerade processer med hjälp av en plattform som integreras med organisationens system.

Oavsett vad du har för mål, kan Netgain hjälpa dig på din automationsresa. Vi arbetar bland annat inom HR, Processautomatisering, Robotisering och Service Automation.

Fördelar med automatisering

Ger bättre användarupplevelse
Frigör tid för medarbetare
Skapar konkurrensfördelar
Ökar kapaciteten
Ger bättre kvalitet
Kortare svarstider
Tar bort flaskhalsar

Automatisering för framtiden

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. För att fortsätta vara relevant för medarbetare, samarbetspartners, befintliga och nya kunder behöver dagens företag kunna leverera nya produkter och innovativa tjänster i en allt snabbare takt. Genom automation vinner man tid och kan fokusera mer på innovation och utveckling.

Vad du väljer att automatisera beror på vad din organisation vill uppnå och vilka mål ni har. Börja med de processer där ni får störst positiv effekt. Men det viktigaste är förstås att komma igång.