HR-automatisering

HR-avdelningen är en av företagets mest centrala avdelningar. Genom att automatisera HR-organisationens processer görs arbetet enklare från rekrytering till offboarding, inte bara lokalt utan för företaget i stort, till en lägre kostnad.

Det här är HR-automatisering

HR-automatisering handlar om att frigöra HR-personalen från tidskrävande, manuella arbetsuppgifter. Tid som kan användas till att fokusera på mer komplexa, övergripande frågor.

Genom att automatisera rutinärenden, processer och återkommande arbetsuppgifter kan företag och organisationer spara tid och sänka kostnaderna för HR-funktionen – samtidigt som medarbetarna får bättre och snabbare service. Automatisering skapar struktur och höjer effektiviteten.

Därför ska du automatisera de klassiska HR-rutinerna

Utöver att effektivisera arbetet för HR-funktionen medför automatisering en rejält förbättrad användarupplevelse för medarbetarna. Det blir betydligt enklare och smidigare att sköta kontakterna med HR. För att få svar på alla frågor kring exempelvis föräldraledighet, sjukfrånvaro och tjänstledighet loggar medarbetarna in på en HR-portal eller via en mobilapplikation och kan direkt få den information som behövs.

Fördelar med HR-automatisering:

  • Ger en bättre användarupplevelse.
  • Kortar svarstiderna för alla arbetslivsrelaterade frågor.
  • Frigör tid för HR-medarbetarna.
  • Gör det möjligt att hantera, prioritera och följa upp ärenden på ett mer strukturerat och effektivt sätt.

Exempel på HR-funktioner som kan automatiseras

HR-funktionen har många arbetsuppgifter som förenklas med automatisering. Här har vi listat några områden där manuella rutiner kan automatiseras:

Rekrytering och onboarding

Förenkla administrationen kring varje nyrekrytering genom att alla nödvändiga dokument hanteras av systemet. Kompletterar du HR-lösningen med en AI-applikation kan du dessutom göra onboarding-processen mer interaktiv. Tänk chatbot som guidar och ger den nya kollegan extra stöd vid behov!

Lönehantering

Automatiserad lönehantering går snabbare än manuell hantering samtidigt som risken för felräkningar minskar. Alla filer lagras digitalt, det är enkelt att ta fram underlag och dokument vid behov.

Tidrapportering

Låt medarbetarna rapportera arbetade timmar och frånvaro direkt in i systemet. Underlagen för fakturering och statistik hålls uppdaterade, hanteringen minskar.

Dokumenthantering

Digitaliserad dokumenthantering sparar plats i hyllorna och gör det enkelt att snabbt hitta rätt underlag.

Anställningsförmåner

Ett område som förändras i takt med ny lagstiftning, nya förutsättningar och skiftande behov hos medarbetarna. Med automatisering loggar man in i en portal och får svar på alla arbetslivsrelaterade frågor.

Medarbetarsamtal

Med en strömlinjeformad, automatiserad process för medarbetarsamtal är det enkelt att följa varje anställds utveckling och mappa av mot uppsatta karriärmål. Medarbetarna får bättre stöd, cheferna får ett bättre verktyg för hur de kan stötta och hjälpa.

Offboarding

En professionell offboardingprocess är värdefull både för medarbetaren och för företaget. Skapa automatiserade flöden som ser till att exempelvis checklistor, offboardingsamtal och slutlön hanteras snabbt och säkert.

Netgains erbjudande inom HR-automatisering

Netgain arbetar med cloudplattformen ServiceNow som verktyg för automatisering av HR-funktionen. Om ServiceNow-plattformen redan är implementerad på IT-avdelningen är det förstås extra smidigt att bygga på med HR-applikationerna!

Läs mer om ServiceNow och automatisering

HR-digitalisering

HR Service Management

HR Service Management handlar om att strukturera, automatisera och effektivisera komplexa HR-processer och tjänster genom hela organisationen.

Läs mer

Automatisering

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. Oavsett vad du vill få ut av automatisering, kan Netgain hjälpa dig.

Läs mer
ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser.

Läs mer
Meny