Processautomation

Vad är processautomation?

Processautomation handlar om att optimera ett företags eller en organisations samtliga affärsflöden och processer från start till mål för att förbereda dem inför nästa steg: automatisering. Man identifierar och analyserar vilka processer som finns i dagsläget och hur de fungerar. 

Processautomatisering är en samling strategier och metoder som fastställer de bästa sätten att öka effektiviteten, skalbarheten och kvalitetssäkringen – vilket även medför bättre användarupplevelser och nöjdare kunder. 

Fokus ligger helt och hållet på att identifiera och optimera affärskritiska processer från början till slut samt deras förmåga att skapa värde vilket spåras med KPI:er. 

Processautomation består ofta av två delar

Företag och organisationer når sina affärsmål med hjälp av ett stort antal affärsflöden. Dessa har olika grader av komplexitet och kräver olika typer av data. En effektivt genomförd processautomation identifierar vilka delprocesser som kan förbättras med Business Process Automation (BPA) respektive Robotic Process Automation (RPA). Processautomatisering kan därför delas in i två delar:

 1. Business Process Automation (BPA)
  BPA handlar om att identifiera och redesigna de affärsprocesser som utförs av användare eller kunder, och de processer och arbetsflöden som kan automatiseras helt eller delvis med subprocesser, arbetsflöden och mellanliggande RPA.
 2. Robotic Process Automation (RPA)
  RPA handlar om att tekniska lösningar – konfigurerad mjukvara, artificiell intelligens (AI), Machine Learning, chatbots med mera  – frigör människor från rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter.

För att definiera fördelarna med organisationens olika automatiseringsprocesser är det viktigt att analysera processernas komplexitet och datan som stödjer dessa processer. Ett väl genomarbetat business case säkerställer att de nödvändiga målprocesserna identifieras för RPA liksom vilka processer som bättre lämpar sig för BPA. Det sistnämnda kräver även nya sätt att arbeta på, utveckling av medarbetare och processtyrning.

Därför ska ni arbeta med processautomation

Processautomatisering ökar produktiviteten och gör affärsverksamheten mer kostnadseffektiv. Genomlysningen av affärsprocesserna berör hela organisationen och skapar strukturer för specifika flöden, till exempel “order to cash”. Genom att kombinera en automatiseringsplattform med IT-stöd kan Netgain skräddarsy olika applikationer som stödjer din organisations unika affärsprocess.

Fördelar med att automatisera processer

 • Ökar produktiviteten och sänker kostnaderna
 • Skapar struktur, översikt och tydliga regler
 • Effektiviserar specifika affärsflöden från start till slut
 • Skapar förbättrad processkontroll
 • Kortar ledtider, ger snabbare service
 • Automatiseringsplattformen kan integreras med befintliga IT-system

Exempel på användningsområden

Processautomatisering kan användas för allt från rena beställningsflöden till att hantera olika tjänster och integrationer. Det är också ett fantastiskt verktyg för att skapa struktur inom olika funktioner som exempelvis HR eller juridik.

Finans/Ekonomi

 • Rapportering och återrapportering
 • Betalning och fakturahantering
 • Order to Invoice-processen

Kundservice

 • Orderhantering
 • Betalningshantering
 • Kundkommunikation och uppföljning
 • Undersökningar (Surveys)
 • Kundrecensioner

HR-funktionen

 • Onboarding, offboarding
 • Lönehantering
 • Arbetslivsfrågor
 • Permittering och tjänstledighet
 • Utbildning och vidareutveckling

Netgains erbjudande inom processautomation

Vi på Netgain är specialister inom automatisering av affärsflöden och processer. Våra lösningar inom processautomation bygger på standardverktyg från våra partners ServiceNow och UiPath

I vårt erbjudande ingår bland annat följande:

 • Detaljerad processkartläggning med BPMN 2.0-metodiken (Business Process Management Notation) i form av workshops med processägare och användare.
 • Identifiering av nödvändiga kontrollpunkter i varje enskild process samt skapande av processgrupper utifrån deras relation KPI inom affärsområdet.
 • Identifiering av FTEer (Full Time Equivalent) per process tillsammans med nuvarande processtid.
 • Rankning av processer efter komplexitet och identifiering av lämplighet för BPA eller RPA.
 • Val av automationssystem.
 • Design, utveckling och driftsättning av de nya processerna med hjälp av SAF-metodiken.
 • Definiering av en vägkarta för förbättring av KPI och ROI över tid.

Därför ska ni arbeta med Netgain

Vi hjälper dig att identifiera den bästa automatiseringslösningen, för hela processer såväl som enskilda flöden. Våra experter är väl insatta i alla delar av automationskedjan och kan ta fram gedigna helhetslösningar. Genom vår erfarenhet inom processautomation har vi byggt upp en Best-Practice som verkligen fungerar ute hos våra kunder!

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Läs mer här

Automatisering

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. Oavsett vad du vill få ut av automatisering, kan Netgain hjälpa dig.

Läs mer

Plattformar

Vi är specialiserade på att skapa digitalisering och automation med hjälp av moderna verktyg som ServiceNow, UiPath och Dreamtsoft.

Läs mer
Meny