Robotisering

Robotisering ger obegränsade möjligheter att frigöra sig från administrativa arbetsuppgifter. Oavsett om du har börjat titta på robotisering eller har lång erfarenhet av robotiseringsprojekt kan vi på Netgain hjälpa dig. Vi är specialister på robotisering av affärsprocesser i stora system, från start till mål.

Vad är robotisering?

Robotisering betyder att en robot utför arbetsuppgifter som idag är manuella eller till viss del automatiserade och utförs i ett eller flera system av användare. Robotisering frigör tid inom en rad olika områden och är ett perfekt verktyg för att effektivisera processer som innehåller manuella steg. Skillnaden mot traditionell automatisering är att en robot kan arbeta som en egen användare i befintlig mjukvara.

Genom att anpassa en mjukvarurobot på datorn kan roboten utföra standardiserade och repetitiva uppgifter som går att identifiera. Det kan handla om att flytta och verifiera data mellan olika system, att scanna, OCR-tolka och verifiera inkommande dokument eller bilagor samt flytta dess data vidare till rätt system. Arbetsuppgifter som tar tid manuellt men som en robot utför desto snabbare. Netgain hjälper dig hela vägen genom processen i alla typer av projekt.

Fördelar med robotisering

  • Frigör tid – låt robotarna göra jobbet istället.
  • Minimerar monotont rutinarbete.
  • Optimerar processer och kostnader.
  • Kan hantera stora volymer, dygnet runt.
  • Ger höjd kvalitet och effektivitet.
  • Snabbar upp de processer som ger mest besparingar och störst verksamhetseffekt
  • Ökar konkurrenskraften.

Robotisering inom alla områden

Det finns egentligen ingen gräns för vad man kan robotisera, och hur mycket. Varje företag har sina speciella förutsättningar, mål och sätt att arbeta. Men en sak är säker. Robotisering blir allt vanligare och finns inom alla områden och funktioner: betalningar, fakturahantering, rapportsammanställning, löneadministration, onboarding/offboarding och orderhantering, för att nämna några exempel.

Robot in a box – testa en digital medarbetare

Nyfiken på robotisering? “Robot in a box” är vårt erbjudande där du kan testa en enklare form av robotisering. Vi snabbutreder en process och installerar en digital medarbetare hos dig. Konceptet kräver inga licenskostnader eller dyra projekt utan är ett sätt för dig att testa robotiseringstekniken – lite som att få en digital prao-elev. Du får även rekommendationer om hur robotiseringen kan tas vidare för att maximera verksamhetsnyttan.

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Läs mer om RPA

Vill du veta hur Netgain kan hjälpa din organisation att minska kostnader och frigöra resurser med hjälp av robotisering och automatisering?

RPA – Branscher och områden

RPA – Branscher och områden Genom RPA kan du automatisera processer i inom flera områden i din verksamhet. RPA för ekonomi RPA är den perfekta ekonomiassistenten. En robot gör aldrig…
Läs mer

RPA-Verktyg

För att få en framtidssäker lösning behöver du fundera igenom en rad faktorer inför valet av RPA-verktyg.

Läs mer
Meny