RPA – Robotic Process Automation

Med Robotic Process Automation (RPA) kan vi på Netgain hjälpa din organisation att spara tid, minska kostnader och frigöra resurser till viktigare arbetsuppgifter genom att robotisera och automatisera tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifter.

Vad är RPA?

Robotic Process Automation (RPA) gör det möjligt att konfigurera en mjukvara för att utföra de rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter som vi människor gör i digitala system. Roboten interagerar med traditionella användargränssnitt för att tolka information, utföra uppgifter, återkoppla och kommunicera för att utföra en eller flera uppgifter i en affärsprocess. Målet med RPA är att digitalisera, eller automatisera, arbetsuppgifterna med hjälp av robotteknik.

Därför ska ni arbeta med RPA

En robot kan utföra de allra flesta interaktioner som en människa normalt kan göra i ett digitalt system. Det kan handla om att logga in i applikationer, flytta filer och mappar, kopiera och klistra in information, fylla i formulär samt utvinna icke-strukturerad information från dokument.

Till skillnad mot traditionella IT-lösningar för automation kan robotstyrd processautomation med RPA genomföra samma typ av automation betydligt snabbare, och till en avsevärt lägre kostnad än vad som annars hade varit möjligt. RPA använder sig av existerande gränssnitt, infrastruktur och system. Det betyder att man endast behöver göra minimala anpassningar dessa för att automatisera en tidigare manuell process.

Exempel på vad RPA kan användas till

Finans & Ekonomi

 • Rapportering och återrapportering
 • Betalning och fakturahantering
 • Scanna OCR, tolka pappers-fakturor

IT-tjänster

 • Mjukvaruhantering
 • Mailhantering
 • Lösenordshantering

Personal

 • Löneadministration
 • Tidrapportering
 • Onboarding och offboarding

Logistik

 • Inventering
 • Tillgång och efterfrågan
 • Faktura- och kontraktshantering

Kundservice

 • Förfrågningar
 • Orderhantering
 • Kontohantering

Kommun

 • Minimering av antalet pappersansökningar
 • Registrering av scheman
 • Anmälan om avfallshantering

Fördelar med RPA:

 • När medarbetarna slipper monoton och tidskrävande administration får de mer tid över till viktiga arbetsuppgifter.
 • Avlastar medarbetarna vid hög arbetsbelastning.
 • RPA är helt oberoende av underliggande system, till skillnad från andra typer av automation.
 • Minimerar risken för felkällor vid manuellt och rutinmässigt arbete.
 • Roboten kör samma applikationer och programvaror på exakt samma sätt som den person som vanligtvis utför arbetsuppgifterna.

Detta erbjuder Netgain inom RPA

Vi på Netgain är experter inom Service Automation, det vill säga design och implementering av automatiserade tjänster. I vårt arbete utgår vi från en standardiserad metodik. Dessutom är vi partner till flera världsledande systemleverantörer inom automation.

Inom RPA arbetar vi med standardverktyg från vår partner UiPath, som vi använder för att etablera designer-verktyg, en eller flera robotar, orkestrering för att kunna hantera flera robotar parallellt så effektivt som möjligt samt övervakning av utförande och processer.

Vill du prata med en Netgainare?

Du når oss enkelt på telefon och mail, du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Hur kan RPA hjälpa din verksamhet?

Kundcase
Elkem
En komplicerad och tidskrävande process med många steg har förenklats till att omfatta ett steg
Meny