RPA – Robotic Process Automation

Med Robotic Process Automation (RPA) kan vi på Netgain hjälpa din organisation att spara tid, minska kostnader och frigöra resurser till viktigare arbetsuppgifter genom att robotisera och automatisera tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifter.

Vad är RPA?

Robotic Process Automation (RPA) gör det möjligt att konfigurera en mjukvara för att utföra de rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter som vi människor gör i digitala system. Roboten interagerar med traditionella användargränssnitt för att tolka information, utföra uppgifter, återkoppla och kommunicera för att utföra en eller flera uppgifter i en affärsprocess. Målet med RPA är att digitalisera, eller automatisera, arbetsuppgifterna med hjälp av robotteknik.

Därför ska ni arbeta med RPA

En robot kan utföra de allra flesta interaktioner som en människa normalt kan göra i ett digitalt system. Det kan handla om att logga in i applikationer, flytta filer och mappar, kopiera och klistra in information, fylla i formulär samt utvinna icke-strukturerad information från dokument.

Till skillnad mot traditionella IT-lösningar för automation kan robotstyrd processautomation med RPA genomföra samma typ av automation betydligt snabbare, och till en avsevärt lägre kostnad än vad som annars hade varit möjligt. RPA använder sig av existerande gränssnitt, infrastruktur och system. Det betyder att man endast behöver göra minimala anpassningar dessa för att automatisera en tidigare manuell process.

Fördelar med RPA:

 • När medarbetarna slipper monoton och tidskrävande administration får de mer tid över till viktiga arbetsuppgifter.
 • Avlastar medarbetarna vid hög arbetsbelastning.
 • RPA är helt oberoende av underliggande system, till skillnad från andra typer av automation.
 • Minimerar risken för felkällor vid manuellt och rutinmässigt arbete.
 • Roboten kör samma applikationer och programvaror på exakt samma sätt som den person som vanligtvis utför arbetsuppgifterna.

Exempel på vad RPA kan användas till

Finans/Ekonomi

 • Rapportering och återrapportering
 • Betalning och fakturahantering
 • Scanna OCR, tolka pappers-fakturor

IT-tjänster

 • Mjukvaruhantering
 • Mailhantering
 • Lösenordshantering

Personalhantering

 • Löneadministration
 • Tidrapportering
 • Onboarding och offboarding

Leverans/Logistik

 • Inventering
 • Tillgång och efterfrågan
 • Faktura- och kontraktshantering

Kundservice

 • Förfrågningar
 • Orderhantering
 • Kontohantering

Detta erbjuder Netgain inom RPA

Vi på Netgain är experter inom Service Automation, det vill säga design och implementering av automatiserade tjänster. I vårt arbete utgår vi från en standardiserad metodik etablerad av Service Automation Framework (SAF). Dessutom är vi partner till flera världsledande systemleverantörer inom automation.

Inom RPA arbetar vi med standardverktyg från vår partner UiPath, som vi använder för att etablera designer-verktyg, en eller flera robotar, orkestrering för att kunna hantera flera robotar parallellt så effektivt som möjligt samt övervakning av utförande och processer.

Därför ska ni arbeta med Netgain

Våra specialister har såväl ett helikopterperspektiv sett till hela automationskedjan som detaljkunskap kring specifika produkter och lösningar. Genom vår erfarenhet inom RPA har vi byggt upp en Best-practice som verkligen fungerar ute hos kunderna och våra relationer är långsiktiga, alltid med kundens bästa i fokus.

Hos Netgain står tekniken inte i fokus. För oss handlar det om att förstå och lösa din verksamhets problem och möta de krav och utmaningar ni står för på nya sätt, till exempel genom att införa RPA.

Anlita oss för RPAs hela livscykel

Eftersom ett införande av RPA är en process som berör hela organisationen på olika sätt, behöver man ha ett dedikerat team, med support från ledningen, för bästa resultat. Vi är experter på RPAs livscykel och kan hjälpa din organisation få det på plats. Hela vägen från kravställning, etablering, val av processer, att sätta upp rätt projekt, metodstöd, utveckling och tester till införande, change management, driftsättningar, förvaltningsmodell och vidareutveckling.

Implementering av RPA-projekt

Implementeringen kan ske antingen lokalt i en organisation eller centralt i datacenter. Det är också möjligt att hyra digital arbetskraft som tjänst, där säker kommunikation sker via Netgains robotar och organisationens system.

Inför en eventuell implementering av ett RPA-projekt är det framför allt viktigt att bestämma sig för vilka processer som kan vara lämpliga för automatisering. Ett tips är att välja en välkänd, väldokumenterad och stabil process med ett återkommande och repetitivt manuellt arbete samt med tydliga regler och instruktioner för hur arbetet ska utföras.

Standardiserad leveransmodell av RPA-teknik

RPA levereras enligt en standardiserad leveransmodell, där samtliga steg – däribland kravspecifikation, produktionssättning, support och förvaltning – är väldokumenterade. Som ett led i att utvärdera RPA som teknik, eller som ett första steg i en implementering, kan en RPA-pilot vara en enkel väg framåt.

Med en RPA-pilot kan automation med robotisering som teknik snabbt påvisas och en effekt tidigt hämtas hem i verksamheten. En pilot kan levereras med ett fastprisåtagande och robotlicenser kan hyras av Netgain. Fördelen är att piloten inte kräver långsiktiga eller kostsamma licensavtal.

Vårt erbjudande inom RPA

Document Understanding

Manuella processer som hantering av dokument och filer är ofta en tidskrävande och monoton process. Vi är experter på robotisering och med vårt erbjudande inom Document Understanding frigörs tid som istället kan investeras i medarbetare och kunder.

White Paper om RPA

RPA – Använd digital arbetskraft för automation av processer

Kundcase

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Läs mer om robotisering och RPA-verktyg

Vill du veta hur Netgain kan hjälpa din organisation att minska kostnader och frigöra resurser med hjälp av robotisering och automatisering?

Robotisering

Robotisering

Robotisering ger obegränsade möjligheter att frigöra sig från administrativa arbetsuppgifter.

Läs mer

RPA-Verktyg

För att få en framtidssäker lösning behöver du fundera igenom en rad faktorer inför valet av RPA-verktyg.

Läs mer

UiPath

Med UiPath som robotiseringsplattform automatiserar Netgain processer och rutiner genom digital arbetskraft.

Läs mer
Meny