Document Understanding med RPA

Vad är Document Understanding?

Document Understanding, eller dokumenttolkning som det kan kallas på svenska, handlar om att man låter en robot identifiera olika typer av dokument, scanna och hantera enligt olika regelverk. Därefter exporterar roboten data från dokumenten för att sedan importera den i olika system.

Beroende på vilken typ av underlag som ska bearbetas kan man använda och kombinera olika tekniker som scanning, Machine Learning och AI. Det är också möjligt att lägga in kontrollpunkter för manuell verifiering av osäker data om det krävs.

Dokumenten kan vara i olika filformat med varierande innehåll:

 • Helt strukturerade dokument
  Ifyllda formulär och blanketter, med mera
 • Semi-strukturerade dokument
  Fakturor av alla slag. De kan se väldigt olika ut men med Machine Learning kan roboten leta efter korrekt information som fakturanummer, ordernummer, summa, datum, och så vidare
 • Ostrukturerade dokument
  Exempelvis dokument som inte innehåller samma information eller har väldigt olika utseende och format

Fördelarna med Document Understanding

Automatisering av dokument- och filhantering ger ofta en snabb ROI då det är en liten investering som ger ett stort värde i minskade manuella arbetstimmar. En digital medarbetare har dessutom enorm arbetskapacitet. Den jobbar snabbt, dygnet runt, årets alla dagar och är ett idealiskt verktyg för att automatisera och effektivisera organisationens hela dokumentflöde.

Med en robot kan hela dokumentflödet automatiseras och effektiviseras så att medarbetarna kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter.

Användningområden för Document Understanding

Alla företag och organisationer har någon form av hantering av dokument som ska bearbetas manuellt, semi-manuellt eller maskinellt. Ofta är det en tidskrävande och monoton process som även kan innehålla kvalificerade bedömningar. 

Använd Document Understanding för:

 • Fakturor
 • Inköpsordrar
 • Legala dokument
 • HR-dokument
 • E-post
 • Bilagor 
 • Med mera

Netgains erbjudande inom Document Understanding

Netgain har en lång och gedigen erfarenhet av automatisering och RPA. Vi har genomfört många olika typer av lyckade kundprojekt där manuella processer ersatts av automation med RPA. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om robotisering och förklarar hur vi kan hjälpa din verksamhet inom Document Understanding, eller andra lösningar som frigör tid och kreativitet!

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Meny