RPA as a Service

Vad är RPA as a Service?

RPA as a Service är en molnbaserad RPA-lösning levererad som en tjänst. Istället för att investera och underhålla din egen RPA-plattform och infrastruktur får tillgång till RPA som en molnbaserad tjänst. Genom automation, maskininlärning och bildigenkänning hjälper roboten din organisation att utföra enformiga och tidskrävande uppgifter. Med RPA som tjänst får du en smidig skalbarhet och kan enkelt utöka antalet robotar och processer.

Fördelarna med RPA as a Service

RPA som tjänst är ett enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att snabbt komma igång med RPA. Du får en smidig skalbarhet och kan enkelt utöka antalet robotar och processer. 

Men fördelarna är fler än så:

 • Snabbare till start.
  Dra nytta av att tekniken redan är på plats och grundligt testad – din organisation kan snabbt dra igång automatisering.
 • Inga uppdateringar.
  Glöm uppdateringar och teknikinvesteringar, det tar leverantören hand om medan du fokuserar på din verksamhet.
 • Kostnadseffektivt.
  Du får en enkel och effektiv RPA-lösning för en låg kostnad. I de flesta avtal ingår säkerhet, dataskydd och premium-uppgraderingar. Tjänsten ger också möjlighet att skala upp verksamheten utan ytterligare investeringar.
 • Tillgång till kunskapsbas.
  Med en outsourcad lösning får ditt företag tillgång till snabbt växande kunskapsbaser och ett stort antal verktyg för att förbättra arbetsprocesserna.

Netgains erbjudande inom RPA och automation

Vi ser till att du får den optimala RPA-lösningen för ditt företag. Netgains erbjudande inom RPA as a Service är uppdelat i tre steg:

 1. Välj lösning
 2. Supporttjänst: Netgain Cloud Monitoring
 3. Implementation och CoEI 

1. Välj lösning

Vilken typ av lösning passar ditt företag bäst? Netgain erbjuder två upplägg med smidig skalbarhet som är enkla att utöka med robotar och processer: UiPath Cloud och On-Premise. Båda lösningarna passar lika bra för RPA som tjänst. När du väljer en av Netgains lösningar kan du dessutom dra nytta av vår know-how och CoEI.

UiPath Cloud

Fokus på säker automation via Automation Cloud från UiPath. Kräver server/klient där roboten är installerad lokalt.

Innehåll:

 • Cloud Orchestrator
 • Unattended Cloud Robot (hos kund)
 • Non Production Robot (för tester hos kund)
 • Utvecklingsverktyget RPA Developer 

Lösningen kan utökas med valfritt antal robotar.

On-Premise

Fokus på automation där du kan växa skalbart och säkert. Kräver server för Orchestrator samt server/klient för lokalt installerad robot.

Innehåll:

 • Orchestrator Basic (max fem robotar)
 • Unattended Robot (hos kund)
 • Non Production Robot (för tester hos kund)
 • Utvecklingsverktyget RPA Developer 

Lösningen kan utökas med upp till fem unattended robotar.

2. Supporttjänst: Netgain Cloud Monitoring

Vår utökade övervakningstjänst Netgain Cloud Monitoring ingår alltid i RPA som tjänst och ger full kontroll över din lösning. Du får extra trygghet med utökad övervakning av dina robotar och processer i UiPath Cloud Orchestrator. 

 • Övervakningen monitorerar 24/7, skickar larm, rapporterar och kvitterar när det är löst.
 • Du får tillgång till Netgains ServiceDesk och kan följa eller lägga egna ärenden och requests. 
 • Konfigurerbara larm, bestäm till exempel vilka som ska få akuta incidentmail och rapportering.

Övervakning 

 • Larm vid fel (process stannar)
 • Robot tappar kontakten med Orchestrator
 • Process avslutar med fel
 • Automatiskt skapande av incidenter vid larm

Genomgång och avstämningar

 • Veckoöversikt med statistik över utfört robotarbete
 • Månatlig genomgång
 • Månatlig genomgång med Business Analyst avseende ärenden, förfrågningar samt planering och prioritering av vidare processutveckling

Rapportering och kvalitet

 • Direktlarm på övervakningsfel
 • Skickar mail, valfria mottagare 
 • Skapar automatiskt incident i Netgains ServiceDesk
 • Slack-meddelande i Netgains övervakningskanal
 • Automatiska kvittenser till mail och Slack efter incident löst

Ärendehantering

 • Netgain Servicedesk, öppettider kl 08-17 mån-fre (utökad support och öppettider offereras separat)

3. Implementation och CoEI

Vår utökade övervakningstjänst Netgain Cloud Monitoring ingår alltid i RPA som tjänst och ger full kontroll över din lösning. Du får extra trygghet med utökad övervakning av dina robotar och processer i UiPath Cloud Orchestrator. 

 • Övervakningen monitorerar 24/7, skickar larm, rapporterar och kvitterar när det är löst.
 • Du får tillgång till Netgains ServiceDesk och kan följa eller lägga egna ärenden och requests. 
 • Konfigurerbara larm, bestäm till exempel vilka som ska få akuta incidentmail och rapportering.

Hur lång tid tar ett RPA-projekt?

RPA-projekt varierar förstås i tid och omfattning beroende på olika typer av processer och komplexitet. Men ett riktvärde för ett införandeprojekt av en RPA-process ligger mellan 60-100 timmar, från workshops till produktionssättning. Inför varje projekt analyserar vi processen tar fram ett förslag för accept.

Center of Excellence and Innovation (CeOI)

Självklart släpper vi inte taget när lösningen är implementerad, det är då det verkliga arbetet börjar. Vi hjälper dig sätta samman ett CoEI för att driva automatiseringen framåt även efter införandet. Ett CoEI är ett kunskapscenter som samlar olika kompetenser och som hjälper din verksamhet att upptäcka nya möjligheter och innovationer med plattformen.

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Läs mer här

RPA för kommuner

Automatiseringsmöjligheter med RPA för kommunerEn mjukvarurobot arbetar dygnet runt i olika system med flera parallella processer – vem vill inte ha en sådan assistent? RPA hjälper anställda att göra ett…
Läs mer

RPA-Verktyg

För att få en framtidssäker lösning behöver du fundera igenom en rad faktorer inför valet av RPA-verktyg.

Läs mer

UiPath

Med UiPath som robotiseringsplattform automatiserar Netgain processer och rutiner genom digital arbetskraft.

Läs mer
Meny