RPA för IT

Robot Process Automation, RPA, för IT är ett fantastiskt verktyg för att optimera processer, öka IT-resursernas produktivitet och effektivisera affärsflöden. Vi har en lång erfarenhet av att designa och implementera RPA-lösningar!

RPA och IT – en perfekt match

Alla som arbetar med IT-relaterade tjänster vet att dessa dagligen kan generera många förfrågningar och ärenden. Antalet requests kan tidvis vara så stort att det är svårt för IT-teamet att lösa dem på samma dag. Vilket förstås skapar irritation hos användarna men tar upp mycket av IT-teamets tid.

Många förfrågningar är rutinmässiga och monotona vilket leder till att IT-teamets kompetens och kunskap inte tas tillvara. Istället för att syssla med mer kvalificerade arbetsuppgifter måste de lägga tid på enkla uppgifter. 

RPA är en effektiv lösning för IT-avdelningar och inom IT-tjänster. Det är en förlängning och automationsskapare på din organisations ärendehanteringssystem, vare sig det är ServiceNow eller något annat. Den digitala medarbetaren utför  rutinmässiga, monotona och ofta återkommande arbetsuppgifter och kan hantera IT-relaterade förfrågningar på ett systematiskt sätt. 

Fördelarna med RPA inom IT

Fördelarna med en RPA-lösning är många, här några exempel:

  • Standardiserar IT-processer och minimerar mänsklig felhantering
  • Automatiserar arbetsflöden för att förenkla för nyanställda att leverera på samma nivå
  • Integrerar produkter från olika leverantörer för att effektivt hantera IT-ärenden 
  • Minimerar Resolution Time och förbättrar servicen genom snabb respons
  • Strömlinjeformar ärendehanteringen för bästa möjliga IT-service
  • Höjer IT-resursernas produktivitet
  • Sammantaget bidrar RPA för IT till optimerade affärsflöden, sänkta kostnader samt nöjdare IT-team och slutanvändare.  

Så här kan det appliceras på en IT-avdelning och inom IT-tjänster

Lösenordshantering

Låt roboten återställa lösenord och öppna låsta konton efter misslyckade inloggningar. Den verifierar användaruppgifter och ser till att användaren får ett nytt lösenord. En lösning som sparar tid både för användaren och IT-personalen.

Hantera, jämföra och förflytta data

En robot har enorm kapacitet att flytta data på kort tid, dygnet runt, alla dagar i veckan. Låt RPA sköta migrationen från ett gammalt IT-system till ett nytt. Utifrån givna förutsättningar inventerar roboten data och bilder varefter den exporterar, bearbetar och importerar. Efter genomförd migration kan RPA kvalitetssäkra slutresultatet.

Ärendehantering

En robot arbetar i och flyttar data mellan olika system, fyller i blanketter, skickar svarsmeddelanden och epost, och så vidare. Kort sagt kan RPA användas inom många IT-relaterade tjänster för att korta svarstider, ge bättre service och avlasta medarbetarna från rutinuppgifter.

Backup och återställning

Hantera och skicka fakturapåminnelser, scanna och tolka OCR på pappersfakturor, returnera ofullständiga leverantörsfakturor, validera och extrahera data, med mera

Monitorering och rapportering

En server som kraschar eller ligger nere är mardrömsscenariot för varje IT-avdelning. Att använda sig av RPA i monitoring av servrar och applikationer är ett sätt att minimera driftstopp. Roboten stänger automatiskt ned, rebootar, rekonfigurerar och startar om olika typer av servrar. Samt skickar rapport förstås.

Batchhantering

Att schemalägga icke-interaktiva processer för att optimera användningen av datorresurser är ett ofta tidskrävande arbete. RPA är perfekt för att  automatisera åtgärder som omstart och återställning, filhantering, integration med säkerhetssystem, skicka operatörsvarningar och klassificera tjänstetyper.

Netgains erbjudande inom RPA för IT

Vi har lång erfarenhet av att skapa, implementera och utveckla RPA-lösningar för olika branscher och verksamheter.  Netgain är Premier Partner med digitaliseringsplattformen ServiceNow samt partner med UiPath, marknadsledande cloudplattform inom RPA. I vårt arbete använder vi oss av beprövad  metodik som garanterar kvalitet och transparens i varje steg på väg mot RPA.

Våra specialister jobbar nära dig som kund hela vägen, från analys till implementation och ser till att din RPA-satsning når sin fulla potential. Vi utvecklar också befintliga RPA-lösningar – använd oss som rådgivare, bollplank och genomförare!

Meny