RPA för kundservice

Varje kundkontakt är en möjlighet att bygga och vårda kundrelationen. RPA för kundservice lyfter kundvården till en helt ny nivå, samtidigt som företaget sparar tid och pengar.

Vikten av bra kundservice

Som kund vill man känna sig uppskattad och trygg. Sättet på vilket ditt företag kan visa att ni bryr er om kundens behov är med en förstklassig användarupplevelse, genom hela kundresan. Här spelar kundservice en viktig roll. Ju mer engagerad din kundservice är i en kund, desto bättre visar du att du verkligen förstår dennes problem.

När kundservice hjälper en kund med ett ärende är det inte ovanligt att medarbetarna behöver växla mellan olika plattformar och kanaler. Det flyttar fokus från kunden som får sämre service. Dessutom tar det onödigt lång tid och sänker produktiviteten.

Idag har kunderna högt ställda krav; lägsta nivån på den förväntade servicen och kundupplevelsen ökar konstant. Kunden förväntar sig snabbare och bättre service än någonsin förut, och kan du inte leva upp till den lägst förväntade servicen (som är relativt hög) får du snabbt en missnöjd kund. 

Det är alltså viktigt att erbjuda bästa möjliga kundservice. Ett sätt är att öka personalstyrkan och tillsätta fler resurser. Ett annat är att automatisera de delar som går att automatisera med RPA. RPA har seglat upp som teknik för att leverera effektiva kostnadsbesparande lösningar för kundtjänstens operativa utmaningar. Kunden får den service den förväntar sig – och lite till – och din organisation en kostnadseffektiv och skalbar lösning. 

RPA inom kundservice ger nöjdare kunder

RPA används framförallt för att automatisera repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter. För kundservice del betyder det att medarbetarna frigörs från tidskrävande rutinuppgifter och kan ägna sig åt sådant som relationsbyggande insatser istället.   

First Call Resolution, FCR, är den KPI som visar störst påverkan på kundnöjdhet. Varje procents förbättring av FCR ger motsvarande ökning av kundnöjdheten. Med RPA kan kundtjänst ofta lösa ett ärende redan på första samtalet.  Medarbetaren får fram relevant information och kan direkt hjälpa kunden.

Hur skapar RPA bättre kundupplevelser?

Minskat antal fel

En robot arbetar efter förutbestämda regler och utan inblandning av den mänskliga faktorn. Färre felaktigheter betyder färre klagomål och samtal till kundservice samt mindre – eller ingen – backlog.

Ökad produktivitet

Roboten avlastar medarbetarna från monotona, tidskrävande arbetsuppgifter. De kan istället ägna sig åt att bygga relationer, med fler kunder.

Kortare svarstider

RPA synkar data genom alla system och gör den nåbar från ett ställe. Alla ärenden går snabbare, och säkrare.

Kostnadseffektivitet

En RPA-robot är billig i drift och är igång 24/7 året runt, utan uppehåll för sjukdom, semester eller VAB.

Ökad kundinteraktion

RPA gör det enklare att följa upp kunder och ärenden samt att skicka påminnelser och automatiserade meddelanden, till exempel när nya tjänster finns tillgängliga som skulle kunna passa kunden.

Så kan RPA användas inom kundservice 

En robot kan utföra ärenden på egen hand vilket har revolutionerat ärendehanteringen inom kundservice. Här några exempel på arbetsuppgifter som RPA kan användas till:  

  • Kontohantering
  • Självbetjäning – kundportalen är öppen 24/7
  • Hantering och sortering av förfrågningar
  • Kundundersökningar
  • Hämta in och hantera information från olika system
  • Chattbottar

Netgains erbjudande inom RPA för kundservice

Vi på Netgain är specialister på att digitalisera och automatisera processer och flöden och har bred erfarenhet av att implementera RPA-lösningar för kundservice. Vi är partners med UiPath, den marknadsledande leverantören av RPA, samt med ServiceNow, den världsledande cloudplattformen för automatiserade digitala upplevelser.

Våra RPA-experter, RPA-arkitekter och utvecklare kan driva automatiseringsprojekt från start men också ta vid där ni befinner er och vidareutveckla er RPA-lösning. Självklart ger vi också strategiskt, operativt och förvaltningsmässigt stöd.

Meny