RPA – Netgain Kickstart

Automatisera med Netgain Kickstart  

Nyfiken på vad en digital medarbetare kan automatisera i din verksamhet? Nu kan du snabbt och enkelt få svaret, utan att behöva göra stora investeringar i licenser och tid.

Kom igång på 4-6 veckor och prova RPA och se vilken utväxling och effekt ni får. Du kan också få en genomlysning av din verksamhets RPA-lösning för en omstart och boost som tar er RPA-satsning till nästa nivå.

Netgain Kickstart finns i två varianter:

1. Netgain Kickstart – Ny på automatisering med digital medarbetare

Vi genomför en workshop med fokus på att gå igenom era processer, identifiera lämpliga automatiseringskandidater och välja ut de vi ser har störst processförbättrings-potential. De utvalda processerna kartläggs varefter vi påbörjar design, utveckling och test.

Efter 4-6 veckor kan du använda din digitala medarbetare och mäta effektiviteten och besparingarna i tid och pengar.

Under hela projektet dokumenterar vi genomförandet och tar fram förslag på en roadmap samt hur er verksamhet kan gå vidare, både med automatiserad process och hur och vilken utväxling ni kan få med ytterligare automation.

2. Netgain Kickstart – Vidareutveckla era digitala medarbetare

Har du insett värdet av automatisering och digitala medarbetare och vill skala upp till nästa nivå eller behöver en omstart?

Vi går igenom er lösning och tar fram en analys med förbättringsförslag, förslag på roadmap samt ytterligare processer att automatisera.

Genomgång av nuvarande lösning omfattar:

 • Nulägesanalys
 • Genomlysning nuvarande och framtida processer
 • Tester och testplanering
 • Teknik
 • Utnyttjande
 • Övervakning, rapportering och eskalering
 • Organisation, arbetssätt och förvaltning
 • Analysrapport
  – Förslag på förändringar, Teknik/design och process
  – Aktivitetsplan
  – Kostnadsestimat på förbättringar

Läs gärna mer om våra olika erbjudanden för automatisering, RPA as a service, Netgain Kickstart samt våra områdesspecifika sidor!

RPA as a Service
Netgain Kickstart
RPA för Ekonomi
RPA för IT
RPA för kundservice
RPA för kommuner

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Meny