RPA-Verktyg

Det är inte alltid enkelt att veta vad olika RPA-verktyg har för styrkor och  utvärdera dess fulla potential. Här hjälper vi dig att göra rätt val!

Vad är RPA-verktyg?

RPA-verktyg är de programvaror och system som hjälper utvecklare och andra att i ett användargränssnitt skapa de processer som en robot ska automatisera och utföra inom Robot Process Automation, RPA. Det gör det möjligt effektivisera repetitiva arbetsuppgifter så att medarbetarna kan spendera sin tid på något mer betydande och värdefullt.

Med RPA-verktyg kan man förenkla processen att välja hur koden ska vara utformad för en specifik robot, samt utveckla, driftsätta, underhålla och orkestrera alla robotar när de är i drift. RPA kan användas för allt från enskilda processer till komplexa flöden.

Det här ska du tänka på när du väljer RPA-verktyg

Att implementera RPA är alltid en investering – även om det är en billig lösning i förhållande till att bygga integrerade lösningar. För att få en framtidssäker lösning behöver du fundera igenom en rad faktorer inför valet av RPA-verktyg. Olika RPA-verktyg har olika styrkor och för att utvärdera dess fulla potential kommer du att behöva göra en prioriteringslista och välja ett eller flera kriterier som bäst matchar din kravställning.

RPA-verktyg – Netgain hjälper dig

Ett RPA-koncept har alltid många delar. Din organisation kanske redan har RPA idag och funderar på att utveckla det. Eller så har ni inte robotiserat än och är osäkra på var ni ska börja. Oavsett vad hjälper vi på Netgain dig att hitta den bästa lösningen genom alla faser. Vårt agila arbetssätt säkerhetsställer att vi når de mål som vi sätter upp tillsammans med våra kunder.

Insamling och processanalys

Vi tar reda på vad som ska automatiseras, och i vilken ordning.

Design och utveckling

Våra specialister skapar processer och tekniska lösningar.

Test

Standardiserade systemtester och UAT innan det går i drift.

Driftsättning

Vi driftsätter robotiseringslösningarna på ett säkert sätt.

Underhåll och förvaltning

Vi justerar, bygger ut och förbättrar utifrån uppsatta mål och tidsplaner.

Utvärdering

Vi mäter och utvärderar, du får verktyg för analys och uppföljning.

Det här erbjuder Netgain inom RPA-verktyg

Våra specialister är väl insatta i hela RPA-processen och hjälper dig att välja, implementera och förvalta din RPA-lösning. Det finns en lång rad leverantörer av RPA-verktyg på marknaden. Netgain har valt att samarbeta med UiPath, den marknadsledande leverantören inom RPA. 

Fördelarna med robotiseringsplattformen UiPath är att den är skalbar och flexibel med en enkel och översiktlig struktur. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som för enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har andra RPA-relaterade frågor

Vill du prata med en Netgainare?

Du når oss enkelt på telefon och mail, du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Meny