RPA-Verktyg

Vad är RPA-verktyg?

RPA-verktyg är de programvaror och system som hjälper utvecklare och andra att i ett användargränssnitt skapa de processer som en robot ska automatisera och utföra inom Robot Process Automation, RPA. Det gör det möjligt effektivisera repetitiva arbetsuppgifter så att medarbetarna kan spendera sin tid på något mer betydande och värdefullt.

Med RPA-verktyg kan man förenkla processen att välja hur koden ska vara utformad för en specifik robot, samt utveckla, driftsätta, underhålla och orkestrera alla robotar när de är i drift. RPA kan användas för allt från enskilda processer till komplexa flöden.

Det här ska du tänka på när du väljer RPA-verktyg

Att implementera RPA är alltid en investering – även om det är en billig lösning i förhållande till att bygga integrerade lösningar. För att få en framtidssäker lösning behöver du fundera igenom en rad faktorer inför valet av RPA-verktyg. Olika RPA-verktyg har olika styrkor och för att utvärdera dess fulla potential kommer du att behöva göra en prioriteringslista och välja ett eller flera kriterier som bäst matchar din kravställning. Här är några aspekter:

 • Systemoberoende
  RPA kan innebära att robotar samverkar med andra system i flera processer. RPA-verktyget ska kunna integreras med valfritt system, även sådana som ni kanske kommer att införa framöver.
 • Användarvänlighet
  Välj ett RPA-verktyg som är lätt att arbeta med, som är tillräckligt flexibelt för att klara att robotisera fler underliggande system och funktioner, som erbjuder användarvänliga lösningar och som inte kräver att man ska kunna programmera för att använda sig av det.
 • Kostnaden
  Se över den totala investeringskostnaden, från analys och licens till implementering och underhåll. Även om du vill börja i liten skala och bygga på allteftersom måste du ha en bild av den totala kostnaden klart för dig.
 • Skalbarheten
  RPA-verktyget ska klara att växa i takt med att din organisation vill utveckla fler processer. Det ska också kunna stödja flera funktioner.
 • Underhåll, service och support
  Välj en leverantör/samarbetspartner som erbjuder bra support och stöd i alla aspekter. Det bör omfatta stöd vid implementering och deploy, tekniska uppdateringar, utbildning, användarcertifiering och så vidare.

Det här erbjuder Netgain inom RPA-verktyg

Våra specialister är väl insatta i hela RPA-processen och hjälper dig att välja, implementera och förvalta din RPA-lösning. Det finns en lång rad leverantörer av RPA-verktyg på marknaden. Netgain har valt att samarbeta med UiPath, den marknadsledande leverantören inom RPA. 

Fördelarna med robotiseringsplattformen UiPath är att den är skalbar och flexibel med en enkel och översiktlig struktur. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som för enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter.

RPA-verktyg – Netgain hjälper dig

Ett RPA-koncept har alltid många delar. Din organisation kanske redan har RPA idag och funderar på att utveckla det. Eller så har ni inte robotiserat än och är osäkra på var ni ska börja. Oavsett vad hjälper vi på Netgain dig att hitta den bästa lösningen genom alla faser. Vårt agila arbetssätt säkerhetsställer att vi når de mål som vi sätter upp tillsammans med våra kunder.

 • Insamling och processanalys
  Vi tar reda på vad som ska automatiseras, och i vilken ordning.
 • Design och utveckling
  Våra specialister skapar processer och tekniska lösningar.
 • Test
  Standardiserade systemtester och UAT innan det går i drift.
 • Driftsättning
  Vi driftsätter robotiseringslösningarna på ett säkert sätt.
 • Underhåll och förvaltning
  Vi justerar, bygger ut och förbättrar utifrån uppsatta mål och tidsplaner.
 • Utvärdering
  Vi mäter och utvärderar, du får verktyg för analys och uppföljning.

Kundcase – RPA

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Läs mer om robotisering och RPA

Vill du veta hur Netgain kan hjälpa din organisation att minska kostnader och frigöra resurser med hjälp av robotisering och automatisering?

Robotisering

Robotisering

Robotisering ger obegränsade möjligheter att frigöra sig från administrativa arbetsuppgifter.

Läs mer

UiPath

Med UiPath som robotiseringsplattform automatiserar Netgain processer och rutiner genom digital arbetskraft.

Läs mer
Meny