Center of Excellence (CoE) för framgångsrik automatisering

Alla

Implementeringen av er nya plattform har varit lyckad och ni har infört en mjukvara som snabbt och felfritt utför olika administrativa uppgifter. Så långt allt gott. Eller? Det är nu som arbetet börjar!

Automatisering är ett pågående, levande och dynamiskt arbete och det kommer regelbundet nya uppdateringar och applikationer att förhålla sig till. I stora organisationer jobbar team ofta i silos och delar inte med sig av sina erfarenheter med varandra. 

Så hur driver ni automatiseringen framåt, hur får ni utväxling, vem eller vilka ska ta ansvar för en lösning som ofta berör flera avdelningar och funktioner? 

Svaret är förstås ett Center of Excellence (CoE), ett team med handplockade medarbetare med olika kunskapsbas och erfarenheter. 

CoE, en powerhub för kunskapsdelning 

Ett CoE är en samlingsplats för kunskap och kompetens från hela organisationen – och ibland även externa konsulter och leverantörer – med uppgift att att uppnå excellenta lösningar, i det här fallet inom automatisering. 

För att nå framgång behöver CoE förankras hos ledningen och tillföras resurser. Med en engagerad ledning kan ett CoE identifiera nya affärsmöjligheter, driva automatiseringsprojekt tvärs igenom organisationen och implementera nya lösningar för att nämna några exempel.  

Nyckelroller i ett CoE

Det absolut viktigaste – och svåraste – är att hitta rätt personer som har viljan och förmågan att driva projekt av den här typen. Det är vad individerna gör och hur de samarbetar som gör hela skillnaden. De ska ha hög kompetens inom sitt område, känna ansvar, kunna och förstå processutveckling och kunna dokumentera och leda förändringsresan.

Som vilket framgångsrikt projektteam som helst ska ett CoE bestå av medlemmar som bidrar med sitt respektive expertområde för att tillsammans uppnå önskat resultat. Vilka kompetenser som ska ingå varierar förstås utifrån organisation, storlek, verksamhet och plattform. Men några av nyckelrollerna är:

  • Affärsanalytiker
  • Tjänsteägare  
  • Lösningsarkitekter
  • Infrastrukturexperter 
  • Organisations- och verksamhetskonsulter
  • UX-designers
  • Och så förstås utvecklare tillsammans med hängivna projektledare som koordinerar alla resurser genom olika automatiseringsprojekt.

Mätbara värden och långsiktiga mål

Du vill ju förstås veta om CoE levererar värde. Hur mycket har handläggningstiderna kortats, hur många projekt har levererats i tid och på budget under året, hur enkelt är det att uppgradera, hur säker är plattformen? 

Netgain har en steg-för-steg-metodik med mätpunkter och uppföljning av CoE. Genom att definiera olika funktioner i CoE och sätta mätvärden får du reda på hur effektiv lösningen är (samtidigt som du får bra underlag för att förankra vidareutveckling av CoE hos ledningen). 

Det är lätt att glömma bort att också CoE ska ha ett långsiktigt mål. Om ledningen har en plan för var man vill vara i sin digitala utveckling om fem år behöver CoE ta höjd för att nå målet. Plattformen och CoE går hand i  hand. 

Men vad är då ett CoEI?

Avslutningsvis pratas det de senaste åren mycket om CoEI, där I står för Innovation. Ett Center of Excellence and Innovation är helt enkelt ett mer framåtlutat CoE med fokus på kreativitet, utveckling och innovation. Det blir allt vanligare med innovationshubar på bolag och ett CoEI erbjuder större möjligheter att utveckla och testa nya idéer. Återigen är det här en ledningsfråga för att tillsätta resurser och kompetenser.

Netgains samarbetspartners UiPath och ServiceNow har färdiga modeller för CoEI hos respektive plattform. De utgår från ett antal grundstenar och kan anpassas efter behov. Syftet är dock alltid detsamma – att upptäcka nya möjligheter och skapa värde för verksamheten med digitala lösningar. 

Dela

Föregående nyhet
ITIL-processer för den effektiva IT-avdelningen
Nästa nyhet
Vi lanserar Netgain Campus

Fler nyheter

Alla

Vi firar när vi lyckas!

Lyckad implementation av People Journey & Digital On-/Offboarding Under 2021 var vi med och implementerade People Journey &…
Meny