Cloudlösningar inom RPA

Alla, RPA

De senaste åren har de flesta tittat på, utvärderat och infört system i olika typer av Cloud-lösningar. Fördelarna är många men det finns också fallgropar som bör hanteras. Framförallt bör man ha en strategi och en plan för nuläge, utveckling, säkerhet och förvaltning.

Inom RPA har Cloud växt fram kraftigt det senaste året och har i flera fall blivit mer eller mindre standard för små och mellanstora företag och organisationer. Det finns nu en flexibilitet inom tjänsterna för att kunna hantera konfidentiell information och utveckla lösningen på ett säkert sätt.

De stora leverantörerna – framförallt UiPath – har som strategi att lägga alla tjänster/program säkert tillgängliga i Cloud. Dessa kan användas när de behövs och stödja de processer som används eller ska utvecklas. Nu kommer till och med robotar som kan köras i Cloud, till exempel på Azure-plattformen (oftast är lösningen orkestrering/administration av i Cloud medan robotar körs i kundens miljö på en virtuell server eller klient).

Några av fördelarna med en Cloud-lösning inom RPA är:

  • Enkelhet – Det går snabbt att sätta upp och skala en befintlig lösning, hantera användare, grupper, olika organisationer och framförallt alltid ha en uppdaterad miljö och direkt ha möjlighet att ta del av nya funktioner och lösningar.
  • Flexibilitet – Lösningen passar från små företag med en robot till stora organisationer med flera hundra robotar, allt tillgängligt att administrera och styra från ett gränssnitt.
  • Minskat teknikbehov -Det krävs inte alls samma insatser av konsulter eller egna resurser för att hantera och orkestrera sin RPA lösning. Gränssnitten är ofta intuitiva och förhållandevis enkla att hantera. Dessutom krävs ingen egen hårdvara.
  • Prisbild – En Cloud-tjänst bygger på att man delar resurser med andra kunder, givetvis har man sin egen säkra area utan insyn. Tack vare delningen blir prisbilden och instegskostnaden lägre samt att man kan lägga till de program och funktioner man behöver direkt. Jämfört med att köpa och hantera hela lösningen själv kräver det större ekonomiska insatser både i teknik, infrastruktur och resurser.

Ska man köra affärskritiska lösningar i Cloud bör man fundera på att ytterligare utveckla övervakningen och rapporteringen. I standardversionen är det möjligt att få meddelanden, men det krävs ofta att man loggar in och övervakar processer och eventuella fel.

Netgain har utvecklat en egen Cloud-övervakning för RPA som kompletterar och utökar den övervakning som idag finns inbyggd. Netgains övervakning omfattar olika typer av felhantering, skapar och tilldelar ärenden i Service Desk, skickar ut incident-mejl till definierade personer samt genererar olika typer av sammanställningsrapporter. Det finns säkerligen andra leverantörer som funderat på samma sak, men hos våra kunder har detta fungerat väl. De tvivel gällande övervakning och säkerhet som ibland funnits för att använda Cloud gentemot köpa en hel lösning av en driftleverantör har försvunnit. Givetvis går övervakningen att helt anpassa till kundens behov och organisation.

Skriven av:

Dela

Föregående nyhet
Netgain är Partner till itSMF Expo´21
Nästa nyhet
ServiceNow + BankID = Sant

Fler nyheter

Alla

Vi firar när vi lyckas!

Lyckad implementation av People Journey & Digital On-/Offboarding Under 2021 var vi med och implementerade People Journey &…
Meny