Digitalisering

Vi är specialiserade på att skapa digitalisering och automation med hjälp av moderna verktyg som ServiceNow och UiPath

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser.

Läs mer

Vad betyder digitalisering?

Digitalisering handlar i grunden om att ersätta analoga, manuella rutiner och processer med digitala och moderna lösningar. Istället för att du som anställd i ett bolag ska behöva leta bland Word-filer, papperskopior och mailadresser för att kontakta rätt avdelning med din fråga, kan du via en användarvänlig mobilapplikation designad för ditt företag få svar direkt, när som helst på dygnet. Utan att ta omvägen förbi papper, penna och pärmar.  

Men digitalisering är mycket mer än så. Med digitala lösningar kan man använda nya tekniska tjänster, system och lösningar som ger bättre användarupplevelse och effektiviserar företagets arbetsflöden. Digitalisering är både en process och ett resultat. Det innebär en genomgripande förändring av både arbetssätt och affärsmodeller med ökat kundfokus, genom hela organisationen.

Digitalisering är inte samma sak som automation – men en förutsättning för den. Genom att koppla samman digitaliserade tjänster kan man skapa automatiserade processer som kopplar samman olika funktioner och system.

Därför behöver företag digitalisera mer

Vi lever i ett digitalt informationssamhälle. Samtidigt som digital teknik erbjuder många möjligheter till utveckling och förbättring innebär den också utmaningar. Konkurrensen ökar och det är lätt att hamna på efterkälken. Många företag och organisationer har fortfarande en reaktiv syn på digitalisering. De kanske har infört ny teknik och digitala verktyg inom en funktion, men utan att ta ett helhetsgrepp över företagets affärsprocesser. De använder inte den nya tekniken som ett verktyg för innovation. 

Genom att satsa på digital transformation – och i nästa steg automatisering – ökar du företagets konkurrenskraft och förblir relevant. Det handlar om att ta vara på digitaliseringens enorma potential istället för att bli omkörd av utvecklingen.

Fördelar med digitalisering

Möjlighet att erbjuda nya, innovativa tjänster
Ökat kundfokus
Förbättrade användarupplevelser
Effektivare arbetsprocesser
Ökad transparens över arbete inom organisationen
Ökad konkurrenskraft
Förbättrade arbetsvillkor, nöjdare medarbetare
Möjlighet att ta del av mer data

Netgains erbjudande inom digitalisering

Vi på Netgain hjälper våra kunder att effektivisera processer och arbetsflöden. Vi är specialiserade på att skapa digitalisering och automation med hjälp av moderna verktyg som ServiceNow och UiPath. Systemen kan byggas ut med teknik, portaler, applikationer och tekniska stöd för att digitalisera arbetsflöden som idag är pappers- eller mailstyrda. 

Våra experter har helhetssynen såväl som teknisk detaljkunskap om verktygen och ser till att din digitaliseringsresa blir framgångsrik!

Meny