Digitalisering – Företag

De flesta företag idag är digitaliserade, mer eller mindre. Men inte alla företag och organisationer får ut mesta möjliga potential ur sina IT-investeringar. Vi kan hjälpa dig att maximera effekterna av digitalisering, automatisering och robotisering samt identifiera nya flöden att utveckla.

Digitalisering, en konkurrens- och överlevnadsfråga

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter och sätt att arbeta på. Framförallt har den medfört att hela branscher har stöpts om och förändrat spelplanen från grunden. Ny teknik skapar nya tjänster och användarbeteenden, vilka i sin tur skyndar på den tekniska utvecklingen, som skapar förutsättningar för nya typer av tjänster. Och så vidare i snabb takt. 

I denna nya verklighet är digitalisering både en konkurrens- och överlevnadsfråga. Företag och organisationer måste optimera sina affärsflöden och kunna erbjuda förstklassiga digitala upplevelser för att förbli relevanta.  

Utmaningar som företag står inför

Vi vill påstå att det digitala arvet är en av de största utmaningarna för äldre stora och mellanstora bolag. Många företag inom framförallt tillverkningsindustrin är trögrörliga med etablerade processer och långa beslutscykler. Man sitter fast i gamla IT-system som inte kan utnyttja digitaliseringens alla fördelar eller har kundnyttan i fokus. Olika processer kan vara digitaliserade eller automatiserade, men digitaliseringen är inte genomförd inom hela organisationen.

Den nya typen av bolag som Klarna, Netflix och Spotify sitter inte fast i ett liknande digitalt arv. De har varken fabriker eller trögrörliga processer utan har grundat sin verksamhet på digital innovation och förnämliga användarupplevelser. 

Varje ny tjänst som lanseras höjer ribban för vad användarna förväntar sig av en digital tjänst. Alla organisationer, inom alla branscher och sektorer, bedöms och jämförs därför utifrån sin digitala användarvänlighet. Det gäller inom alla delar av verksamheten, från ekonomi och HR till e-handel och kundservice.

Exempel på flöden som lämpar sig för automatisering

  • IT-processer
  • HR-processer
  • Preboarding
  • Onboarding
  • Offboarding
  • Ekonomiprocesser
  • Scanning och tolkning av dokument
  • Investeringsäskning

Netgains erbjudande

Vi på Netgain är specialister på att digitalisera och automatisera processer och flöden för organisationer och företag. Vi hjälper din verksamhet att utveckla de lösningar ni redan har idag, men även att hitta nya områden att robotisera, automatisera eller optimera.

Våra erfarna konsulter har helhetssynen över digitaliseringens fördelar, kombinerat med detaljkunskap om digitala plattformar. Kunskap som vi omvandlar i digitalisering, på riktigt. 

Netgain är partner med ServiceNow, en av världens mest kraftfulla cloudplattformar. Den kan utvecklas med teknik och stödapplikationer för att automatisera hela eller delar av verksamheten, alltid med kundfokus.

Vill du veta mer? Kontakta oss så hör vi av oss!  

Läs mer om digitalisering och automatisering

Digitalisering

Med digitala lösningar kan man använda nya tekniska tjänster, system och lösningar som ger bättre användarupplevelse och effektiviserar företagets arbetsflöden.

Läs mer

Digitalisering – Offentlig sektor

Digitalisering – Offentlig sektor  – Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara…
Läs mer

Automatisering

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. Oavsett vad du vill få ut av automatisering, kan Netgain hjälpa dig.

Läs mer
Meny