HR-digitalisering

Digitalisering har öppnat upp för nya möjligheter inom HR-området. Men den ställer också nya krav. Konkurrensen om att rekrytera och behålla medarbetare hårdnar och en digital HR-strategi borde därför ligga högst upp på varje organisations prioriteringslista.

HR-digitalisering skapar struktur och ger bättre service

HR-digitalisering förändrar sättet att arbeta på, för såväl HR-funktionen som övriga medarbetare. Med en digitaliserad process är HR-funktionens arbetsflöden automatiserade och datadrivna för olika ansvarsområde som rekrytering, lön, förmåner, karriärutveckling, vidareutbildning och sjukersättning.  

Hur långt har HR-avdelningen kommit i sin digitalisering jämfört med andra avdelningar?

Många företag och organisationer arbetar idag digitalt i sina rekryteringsprocesser och gör stora investeringar. Men det följs ofta inte upp – arbetet med att behålla och utveckla medarbetare är inte lika digitaliserat. HR fungerar som en enhet bland andra utan att dra nytta av data som redan finns. Här finns stora möjligheter för företag och organisationer att skapa lönsamhet, men det kräver att IT- och HR-avdelningen och bolaget i stort arbetar nära varandra och driver utvecklingen framåt.

Om digitaliseringen har kommit relativt långt inom rekrytering, är digitaliseringsnivån än så länge lite lägre inom preboarding (introduktion), onboarding (upplärning) och offboarding (avslut). Även här finns stora möjligheter att kombinera nytta med nöje – att effektivisera och strukturera HR-arbetet och erbjuda förstklassiga medarbetarupplevelser.

Därför är det viktigt att HR-avdelningen digitaliseras

För att gå rakt på sak: HR-digitalisering är inte ett val. Det är en förutsättning för att fortsätta vara relevant som arbetsgivare. I en värld där anställda och kunder tar för givet att all information finns digitalt, och som dagligen använder en lång rad digitala kanaler och sociala medier, kan HR och arbetsgivare helt enkelt inte stå utanför.

Fördelar med att digitalisera HR

 • Moderna användarupplevelser.
 • Bättre preboarding, onboarding och offboarding. Och allt däremellan.
 • HR-personalen avlastas från rutinuppgifter.
 • Alla frågor som rör arbetslivet kan skötas via en modern HR-portal.
 • Användarvänliga verktyg.
 • Mindre administration.
 • HR-arbetet struktureras och effektiviseras.

Så här kommer du igång med digitalisering av HR

 • Sätt upp ett tydligt målFormulera varför ni vill digitalisera och vad ni vill uppnå – inte sällan handlar det om att lösa ett vanligt problem för medarbetarna. Fokus med digitaliseringen bör ligga på på användarvänligheten.
 • FörankraEngagera hela organisationen, förankra i högsta ledningen och kommunicera till alla i företaget. 
 • Fördela ansvaretIT- och HR-avdelningen behöver arbeta nära varandra. Lyft fram projektledare och projektgrupp.
 • Identifieravilka processer som ska fasas ut och ersättas av en digital plattform.
 • PrioriteraBörja i liten skala och bygg på. Det viktigaste är att ni kommer igång, inte att alla flöden ska finnas på plats från start.
 • Mät och utvärderaSätt upp ett mätbart mål. Utvärdera vad som funkar och vad som inte funkar. Mät, utvärdera och anpassa.

Det här erbjuder Netgain inom HR digitalisering

Vi kan hjälpa ditt företag eller organisation att komma igång med HR-digitalisering, och även ta er till nästa nivå med den investering ni redan har gjort. Självklart kan våra specialister också hjälpa HR-avdelningen att börja automatisera processer – det viktiga är inte vad man börjar med, utan att man kommer igång med HR-automatisering.

Netgain är partner med ServiceNow, världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser. Den kraftfulla digitaliseringsplattformen kan integreras med andra system och byggas ut med stödapplikationer för att automatisera hela eller delar av olika verksamhetsområden. En perfekt plattform alltså för att integrera HR-funktionen i företagets övergripande IT-strategi. 

Våra specialister har såväl helikopterperspektivet som detaljkunskaperna och hjälper dig gärna med att komma igång eller vidareutveckla den lösning ni har.

Läs mer om digitalisering och automatisering

Automatisering

Automatisering hjälper företag och organisationer att behålla – och förbättra – sin konkurrenskraft. Oavsett vad du vill få ut av automatisering, kan Netgain hjälpa dig.

Läs mer
HR Automatisering

HR-automatisering

Genom att automatisera rutinärenden, processer och återkommande arbetsuppgifter kan företag och organisationer spara tid och sänka kostnaderna för HR-funktionen

Läs mer

Plattformar

Vi är specialiserade på att skapa digitalisering och automation med hjälp av moderna verktyg som ServiceNow, UiPath och Dreamtsoft.

Läs mer
Meny