Då systemutvecklare. Idag lösningsarkitekt. Fredrik Rönning har gjort en karriärsresa på Netgain som ligger helt i linje hans intresse för teknik och IT-utveckling. Fredrik drivs av att omsätta kundernas krav till de bästa tekniska lösningarna.

 – 2010 bestämde jag mig för att jag skulle jobba med mitt stora intresse – teknik. I juli 2013 blev jag klar på universitet. Under sommaren och hösten samma år var jag pappaledig och i januari 2014 började jag på Netgain som systemutvecklare, berättar Fredrik Rönning.

När Fredrik började på Netgain hade han förmånen att få vara med från start i företagets stora utvecklingsprojekt kring E-handelskatalogen som idag är stommen i företagets produkter.

 – Jag kände tidigt att det var kul att diskutera lösningar tillsammans med kunderna. Jag satte upp ett eget mål att byta roll från utvecklare till lösningsarkitekt för att komma närmare kunderna. Jag berättade om mina ambitioner för min chef. Två år efter min första dag på Netgain fick jag mitt första uppdrag som lösningsarkitekt.

Vilket stöd fick du på vägen till din nya yrkesroll?
 – Min närmaste chef uppmuntrade mig att gå vidare. Verksamhetsarkitekten i ett projekt fungerar också som en slags mentor i det vardagliga arbetet. Generellt är Netgain generöst då det gäller utbildning och uppmanar oss att kika på kurser som kan utveckla oss i våra yrkesroller.
Hur ser din arbetsdag som lösningsarkitekt ut?
  – Man kan säga att jag jobbar med två typer av uppdrag – förvaltnings- och utvecklingsprojekt. I förvaltningsprojekten blir det mer jobb på hemmaplan. Mitt jobb innebär, oavsett projekt, att jag ska översätta kundens önskemål till en teknisk lösning som mina kollegor på utvecklingsgruppen hjälper till att förverkliga. I utvecklingsprojekten blir det en del resor. Då jag träffar kunderna på plats i deras vardag. Det är omväxlande och väldigt kul samtidigt som det stärker relationerna till våra kunder.

 

Varför är Netgain ett bra företag att jobba hos?
  – Vi har ett väldigt öppet klimat. Det finns inga hierarkier. Jag upplever att det är lätt att prata med alla oavsett roll. Tar man initiativ får man göra nya saker. Vi har flera kontor runt om landet och alla känner alla oavsett var man jobbar eftersom vi träffas ofta. Jag trivs väldigt bra här på Netgain.

 

Netgain växer snabbt. På knappt fyra år har personalstyrkan gått från 20 till nästan 50 personer. Bolaget ingår i koncernen Combined Excellence där, förutom Netgain, ytterligare 6 bolag finns. Bolagen samverkar på flera plan. Som anställd på Netgain och inom de övriga bolagen finns det möjlighet till delägarskap för nyckelpersoner. Fredrik Rönning är en av alla 50 delägare i koncernen.

  – Delägarskapet är en sporre. Jag har också lärt mig en hel del om hur det fungerar att vara aktieägare i företaget jag själv arbetar i. Det ger mig något extra helt klart, säger Fredrik Rönning.
Vill du bli Fredriks kollega och hänga med på Netgains framtidsresa tillsammans med oss? Just nu söker vi flera olika kompetenser runt om i Sverige på våra kontor. Klicka här och läs mer om våra lediga tjänster.

Meny