Logotype och symbol

  Färger

Huvudkulör Netgain Blå
Hex: 00a4c2  Rgb: 0.164.195
CMYK: 91.0.23.0

Huvudkulör Grå 1
Hex: 2b2b2b  Rgb: 43.43.43
CMYK: 68.58.55.62

Komplementkulör Grå 2
Hex: 606060  Rgb: 96.96.96
CMYK: 57.47.46.36

Komplementkulör Grå 3
Hex: b2b2b2  Rgb: 178.178.178
CMYK: 33.25.26.5

Komplementkulör Grå 4
Hex: f3f3f3  Rgb: 243.243.243
CMYK: 6.4.5.0

Komplementfärg Gul
Hex: ffd20a  Rgb: 255.210.10
CMYK: 0.17.92.0

Komplementkulör Orange
Hex: ff8000  Rgb: 255.128.0
CMYK: 0.59.94.0

Komplementkulör Grön
Hex: a2c621  Rgb: 162.198.33
CMYK: 0.45.97.0

Komplementkulör Petrol
Hex: 006678  Rgb: 0.102.120
CMYK: 87.40.38.23

  Teckensnitt print och webb: Raleway

‌A‌B‌C‌D‌E‌F‌G‌H‌I‌J‌K‌L‌M‌N‌O‌P‌Q‌R‌S‌T‌U‌V‌W‌X‌Y‌Z‌a‌b‌c‌d‌e‌f‌g‌h‌i‌j‌k‌l‌m‌n‌o‌p‌q‌r‌s‌t‌u‌v‌w‌x‌y‌z‌ž1‌2‌3‌4‌5‌6‌7‌8‌9‌0‌‘‌?‌’‌“‌!‌”‌(‌%‌)‌ @‌/‌&‌<‌-‌+‌÷‌×‌=‌>‌®‌©‌$‌€‌£‌¥‌¢‌:‌;‌,‌.‌*

‌A‌B‌C‌D‌E‌F‌G‌H‌I‌J‌K‌L‌M‌N‌O‌P‌Q‌R‌S‌T‌U‌V‌W‌X‌Y‌Z‌a‌b‌c‌d‌e‌f‌g‌h‌i‌j‌k‌l‌m‌n‌o‌p‌q‌r‌s‌t‌u‌v‌w‌x‌y‌z‌1‌2‌3‌4‌5‌6‌7‌8‌9‌0‌‘‌?‌’‌“‌!‌”‌(‌%‌)‌/‌&‌<‌-‌+‌÷‌×‌=‌>‌®‌©‌$‌€‌£‌¥‌¢‌:‌;‌,‌.‌*

Meny