Göteborgs Spårvägar

Istället för ett ålderdomligt it-system har man fått en toppmodern, förvaltningsbar it-plattform som tillgängliggör information mellan olika roller i organisationen i realtid, på ett säkert sätt.

Skräddarsydda ServiceNow-appen sparar miljoner, förbättrar trafiken – och räddar liv

ServiceNow ger oanade möjligheter att skräddarsy egna appar som möter verksamhetens behov. Det utnyttjar Göteborgs spårvägar fullt ut. I stället för ett ålderdomligt it-system har man fått en toppmodern, förvaltningsbar it-plattform som tillgängliggör information mellan olika roller i organisationen i realtid, på ett säkert sätt, fullt av smidiga funktioner.

De flesta verksamheter med gamla it-system vet hur frustrerande det kan vara.

Så var det även för Göteborgs spårvägar.

– Vårt it-system var som en stam omgiven av en massa löv. Det fanns inga grenar och struktur, säger Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs spårvägar.

– Behörighetshantering fungerade inte, informationen var vare sig tillgänglig eller transparent över olika domäner i organisationen, och GDPR-frågorna var svåra att administrera. Och det var inte bara att gå in och tweaka grejer heller, för då var risken att något gick sönder.

Det var uppenbart att Göteborgs spårvägar behövde ta tag i situationen.

– Vi riskerade annars att få vårt trafiktillstånd indraget av Transportstyrelsen, säger Daniel Frost, trafiksäkerhetschef på bolaget.

Spårvagnarna i Göteborg kör dagligen ett varv runt jorden, räknat i körda mil, så det är ofrånkomligt att det ibland uppstår problem. Under 2021 inträffade totalt 531 olyckor och 2611 tillbud. Hur modern teknik man än använder kommer olyckor att inträffa, men med den gamla it-miljön, ett pussel av kod byggt av utvecklare från olika leverantörer under flera decennier, blev det extremt besvärligt att införa ny teknik för att hålla nere dessa siffror.

Förarnas nya, mobila app minskar onödiga stopp

It-miljön har inte bara en direkt inverkan på förmågan att förebygga tillbud och olyckor, utan även att förhindra trafikstockningar och förseningar i tidtabellerna.

– Förut hände det till exempel för ofta att spårvagnar blev stående mellan två hållplatser för att föraren missat information om ett underhållsarbete, kanske för att informationen hade gått ut medan föraren var iväg på rast, eller för att den kommunicerats via anslag i depåerna som förarna missat, säger Daniel. Idag – efter att en helt ny it-miljö kommit på plats – har förarna försetts med en mobil app där de ser viktiga meddelanden och all annan information som är relevant för dem: ändringar i sina egna körscheman, omläggningar i trafiken, ordningsproblem, fel på trafikljus, bra att veta-information om spårvagnarna de ska köra på sitt nästa pass, och så vidare.

De kan även själva ta bilder för att förtydliga kommunikationen vid felanmälningar på vagnen, som sedan går vidare till verkstaden.

– Därmed får våra inre trafikledare en mycket bättre bild av läget, och kan bedöma hur allvarlig en situation är.  Tidigare var det upp till förarna att bedöma situationens allvarlighetsgrad. Ibland kan situationer vara allvarligare än vad föraren själv uppfattar. Så det har blivit lättare att prioritera och fatta rätt beslut nu.

Göteborg Spårvägars nya trafiksäkerhetsapp

Plattformen möter de unika behoven: ”En game changer”

Allt är möjligt genom den nya plattformen HOA (händelser, olyckor, avvikelser) som ersatt den tidigare it-miljön. Plattformen är skräddarsydd  i ServiceNow efter Göteborgs spårvägars unika behov. En api-motor tankar ut uppdaterad data om fordon, fordonsfel, hållplatser, omlopp (var en vagn ska köra) och annan information från det trafikala systemet ”Hastus”. Resultatet är ett stabilt, säkert och flexibelt kommunikationsverktyg som möter bolagets behov av effektiv informationsöverföring mellan olika roller.

– Det är en game changer, säger Jonas och Daniel.

Förvaltningsbarheten.
Tillgängligheten.
Transparensen.
Samarbetsmöjligheterna.
Informationssäkerheten.

Som skillnaden mellan natt och dag, menar de.

Daniel lyfter fram hur den omedelbara tillgängligheten både effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten. Det finns många exempel. Ett är när yttre trafikledare tidigare kom till olycksplatser för att dokumentera. Då användes papper och penna, och uppgifterna skrevs in i datorn på kontoret först långt senare. Ibland rörde det sig om timmar, ibland dagar.

– Idag kan de ta bilder, videor och göra noteringar direkt i mobilen, och denna information blir omedelbart tillgänglig för mig som utredningsledare och andra i organisationen som behöver uppgifterna, säger Daniel.Flera andra förbättringar har möjliggjorts

Även informationsunderlag till Västtrafik och försäkringsbolag blir mer tillförlitligt, och mer detaljerade. Det underlättar för Göteborgs spårvägar att få ekonomisk ersättning för materiella skador och andra typer av kostnader.

Det löpande tekniska underhållet förbättras också. Depåpersonal får bättre överblick över de fel och skador på vagnarna som förarna rapporterar in, i realtid, och dokumentationen blir mer systematiserad och rätt kategoriserad.

Förändringen underlättar även brottsbekämpning vid utlämning av information/videomaterial till polisen.

Största nyttan: Ett bättre Göteborg

Den största nyttan med förändringen? Så här svarar Jonas:

– Att vi kan sänka antalet stopp i trafiken, antalet felkörningar, och att vi minskar risken för olyckor. Vi vill att man ska kunna gå säkert på våra gator, och ha både tillgänglighet och tillförlitlighet. Tekniken vi bygger är inte bara för förarna och våra andra medarbetare. Vi bygger för en stad med en trygg och säker kollektivtrafik.

Jonas Lindgren (IT-chef) och Daniel Frost (Trafiksäkerhetschef) på Göteborgs Spårvägar

Fler kundcase

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, var i behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.

Sandvik

Sandvik har fått en enhetlig lösning som är väldigt kraftfull med stora möjligheter. Med ServiceNow har de gått från 45 servrar till ett enda system för Service Management och Invoicing.