Landstinget Blekinge väljer Netgains eKatalog

Aktuellt

Landstinget i Blekinge har valt Netgains eKatalog för att automatisera sin hantering av tjänster och självbetjäning. Målet är att ge användarna en tydligare beställningsyta, samtidigt som administrativt tunga processer automatiseras och kontrollen av levererade tjänster samt debitering underlättas.

Meny