Netgain skriver flerårigt avtal med Svenska Kraftnät

Alla

Pressmeddelande 2022-08-12

Netgain har tillsammans med Atea tecknat ett flerårig avtal med Svenska Kraftnät för att digitalisera och automatisera organisationens ärendehanteringssystem.

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som ansvarar för att landets elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Det innebär att Svenska Kraftnät både underhåller och utvecklar stamnätet för el för att tillgodose såväl nuvarande som framtida behov på bästa möjliga sätt. Svenska kraftnät arbetar även för att elförbrukningen ska hållas i proportion till elproduktionen samt att handeln med el ska kunna ske på ett smidigt sätt.

– Lösningen är ett digitalt framtidssäkert systemstöd för ärendehantering och processautomatisering, som är kostnadseffektivt och stödjer systematisk uppföljning av ärenden. Den omfattar färdiga moduler för såväl IT Service Management (ITSM) som HR och fastighetsförvaltning, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain.

Det långsiktiga samarbetet skapar möjligheter att jobba mer proaktivt för att driva på takten av den digitala automatiseringen inom Svenska Kraftnät.

– Vi jobbar alltid nära och långsiktigt med våra kunder och samarbetspartners för att skapa förutsättningar att lyckas med digitaliseringen. Relationen med ATEA har stärkts genom åren och vi samarbetar kring flera kunder och leveranser i Sverige. Vi ser med stor tillförsikt fram mot denna möjlighet på Svenska Kraftnät, säger Mats Berthem, VD på Netgain.

För mer information, kontakta:

Dela

Föregående nyhet
Great Place to Work presenterar Sveriges bästa arbetsplatser
Nästa nyhet
Eva Sandberg utses till ny VD på Netgain

Fler nyheter