Netgain tecknar avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner

Alla

Pressmeddelande 2022-12-20

Netgain har tecknat ett fyraårigt avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner, avtalet innehåller option på förlängning till totalt 8 år. Projektet innefattar implementation av ett nytt kund- och ärendehanteringssystem med efterföljande förvaltning och utveckling.

Inera är ett digitaliseringsbolag, som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag, och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur samt ett stort antal tjänster bidrar Inera till en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg.

– Inera och Netgain kommer tillsammans att införa ett nytt och modernt stödsystem för kund- och ärendehantering, som utgör basen för effektivisering av våra interna processer och vi ser fram mot ett långsiktigt partnerskap, säger Patrik Gertsson, avdelningschef Internt verksamhetsstöd, Inera.

Målsättningen med projektet är att höja Ineras kunders upplevelse genom att effektivisera och öka kvaliteten i hantering av Ineras affärsprocesser.

– Vi på Netgain är stolta och glada över att få detta förtroende att implementera och förvalta ett av Ineras verksamhetskritiska system. Lösningen ska bland annat leda till ett minskat antal verktyg, mindre överlappande data och minskad manuell hantering och kortare ledtider i kund- och leveransflöden, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain

För mer information, kontakta:

Dela

Föregående nyhet
Netgain etablerar sig i Östersund genom förvärv av Loca Företagspartner AB

Fler nyheter