Ninetech förvärvar Smartsourcing AB

Aktuellt

Netgain får förstärkning när moderbolaget Ninetech Partner AB förvärvar Smartsourcing AB

Smartsourcing är ledande inom automatisering av IT processer med Microsofts identitets- och automationslösningar som bas. Smartsourcing har kunder som landsting, kommuner och medelstora till större privata och statliga företag.

Ninetech Partner AB är med de ingående verksamhetsdrivande bolagen; Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB samt Site Direct AB, en av Sveriges ledande leverantörer av lösningar och rådgivning kring digital transformation och digitala affärer. Förvärvet av Smartsourcing ger ytterligare spets inom området automation. Smartsourcing har sedan tidigare ett väl etablerat samarbete med Netgain AB.

”– Vi förstärker vår expertposition, ökar vår kapacitet samt skapar ett bredare och än mer konkurrenskraftigt erbjudande inom automationsområdet. Det känns oerhört kul att nu kunna erbjuda än mer spetskompetens inom de områden vi verkar.”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Ninetech Partner AB.

”– Vi ser stora synergier kring detta och vi har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Smartsourcing och deras experter. Vi kommer på ett än starkare sätt kunna ta helhetsansvar kring automatisering inom området IT infrastruktur, identitetshantering och molnlösningar. Vi ser en allt starkare trend i marknaden för lösningar som kan hantera hela bredden  från IT- till verksamhetsautomation hela vägen upp till affärsprocessen  ”, fortsätter Mats Berthem, VD Netgain AB.

”-Detta är ett naturligt steg för oss i vår fortsatta resa. Vi växer och vi får nu större möjligheter till både ökad leveranskapacitet samt expertkompetens kring de delar av processen som vi tidigare behövt lämna till andra aktörer.”, avslutar Rikard Boström, VD på Smartsourcing AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Ordförande Ninetech Partner AB
Tel: +4670-7134949
E-post: niklas.hellberg@ninetech.com

Mats Berthem
Tel: +4670-3476253
E-post: mats.berthem@netgain.se

Rikard Boström
Tel: +46 768 555 713
E-post: rikard.bostrom@smartsourcing.se

Meny