Netgain etablerar sig i Östersund genom förvärv av Loca Företagspartner AB

Pressmeddelande 2022-10-04

Netgain AB förvärvar Loca företagspartner AB. Loca är specialistkonsulter inom Governance Risk & Compliance i systemplattformen ServiceNow. Förvärvet är en del av Netgains tillväxtresa mot att bli en marknadsledande leverantör av kompetens inom automatisering.

Loca består idag av fyra konsulter med specialistkompetens inom Governance Risk & Compliance, ITSM och ServiceNow med erfarenhet av OnPrem-installationer. Bolagen har dessutom en lång och upparbetad relation genom tidigare samleveranser.

– Vi är väldigt glada över att nu välkomna Loca och dess medarbetare till Netgain och vår familj. Detta förvärv stärker oss med seniora konsulter och nya erbjudanden inom GRC-området, säger Eva Sandberg, VD Netgain.

– Att bli en del av Netgain passar oss utmärkt. Loca har tidigare jobbat med Netgain i olika projekt med gott resultat och vi vet att vi trivs ihop. Att fortsätta vår satsning på Governance Risk & Compliance inom Netgain är något vi ser fram emot mycket, säger Andreas Lötebo, VD Loca

Netgain förvärvar 100 procent av aktierna i Locas verksamhet. Avtalsdag och tillträde är den 4 oktober 2022.

För mer information, kontakta:

Eva Sandberg, VD på Netgain
eva.sandberg@netgain.se
073-021 14 87

Andreas Lötebo, VD på Loca
andreas@locaab.se
070-796 30 77

Läs fler nyheter

Netgain tecknar avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner

Netgain har tecknat ett fyraårigt avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner, avtalet innehåller option på förlängning till totalt 8 år.

Eva Sandberg utses till ny VD på Netgain

Mats Berthem lämnar efter sex framgångsrika år över ansvaret till Eva Sandberg, som närmast kommer ifrån CGI.

Netgain skriver flerårigt avtal med Svenska Kraftnät

Netgain har tillsammans med Atea tecknat ett flerårig avtal med Svenska Kraftnät för att digitalisera och automatisera organisationens ärendehanteringssystem.