Netgain skriver flerårigt avtal med Svenska Kraftnät

Pressmeddelande 2022-08-12

Netgain har tillsammans med Atea tecknat ett flerårig avtal med Svenska Kraftnät för att digitalisera och automatisera organisationens ärendehanteringssystem.

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som ansvarar för att landets elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Det innebär att Svenska Kraftnät både underhåller och utvecklar stamnätet för el för att tillgodose såväl nuvarande som framtida behov på bästa möjliga sätt. Svenska kraftnät arbetar även för att elförbrukningen ska hållas i proportion till elproduktionen samt att handeln med el ska kunna ske på ett smidigt sätt.

– Lösningen är ett digitalt framtidssäkert systemstöd för ärendehantering och processautomatisering, som är kostnadseffektivt och stödjer systematisk uppföljning av ärenden. Den omfattar färdiga moduler för såväl IT Service Management (ITSM) som HR och fastighetsförvaltning, säger Thomas Browall, Säljchef på Netgain.

Det långsiktiga samarbetet skapar möjligheter att jobba mer proaktivt för att driva på takten av den digitala automatiseringen inom Svenska Kraftnät.

– Vi jobbar alltid nära och långsiktigt med våra kunder och samarbetspartners för att skapa förutsättningar att lyckas med digitaliseringen. Relationen med ATEA har stärkts genom åren och vi samarbetar kring flera kunder och leveranser i Sverige. Vi ser med stor tillförsikt fram mot denna möjlighet på Svenska Kraftnät, säger Mats Berthem, VD på Netgain.

Läs fler nyheter

Svenska Kraftnät går live med ServiceNow ITSM on-premise för en effektivare ärendehantering

Netgain AB, Sveriges största specialistbolag inom ServiceNow, har tillsammans med ATEA Sverige, genomfört en framgångsrik lansering av Svenska Kraftnäts ITSM on-premise. Detta projekt markerar ...

Netgains syn på hur offboardingrisker kan minska med automatiserade processer i ServiceNow

Den nyligen publicerade artikeln ”Så ser du till att en anställd som slutar inte blir en risk” i Computer Sweden (2023-08-07) beskriver ett antal ...

2:a plats i Great Place to Work

Vi är oerhört stolta! Vi på Netgain är oerhört stolta och glada över att meddela att vi har fått en hedrande 2:a placering i kategorin medelstora organisationer 50-249 anställda i Sverige av ...