Netgains syn på hur offboardingrisker kan minska med automatiserade processer i ServiceNow

Den nyligen publicerade artikeln ”Så ser du till att en anställd som slutar inte blir en risk” i Computer Sweden (2023-08-07) beskriver ett antal  identifierade risker och utmaningar som företag står inför när anställda slutar. Dessa risker inkluderar allt från datastöld till skugg-IT, användning av SaaS utanför företagets IAM-arkitektur, brist på synkronisering mellan IT och HR under avslutningsprocessen.

 Så här ser Netgain att företag kan hantera sina offboardingrisker med hjälp av ServiceNow:

1. Automatisering av processer:
ServiceNow erbjuder automatiserade arbetsflöden som kan anpassas för att möta varje företags unika behov. Genom att automatisera offboardingprocessen kan du:

– Minska risken för mänskliga fel
– Säkerställa att alla nödvändiga steg följs och inte glöms bort
– Spara tid och resurser
– Minska personberoenden

2. Samarbete mellan avdelningar: 
ServiceNow fungerar som en central plattform där HR, IT och andra avdelningar kan samarbeta i realtid, vilket innebär:

– Främjar öppen kommunikation
– Eliminerar flaskhalsar
– Säkerställer att alla avdelningar är synkroniserade

3. Övervakning av SaaS-användning och behörigheter:
Med ServiceNows offboardingverktyg, vilket inkluderar spårning och uppföljning, kan företag:

– Få full insyn i anställdas användning av SaaS-tjänster
– Snabbt och effektivt återkalla åtkomst när en anställd lämnar företaget
– Minska risken för dataintrång

 4. Hantering av företagets tillgångar:  
ServiceNow erbjuder ett smidigt verktyg för att hantera alla företagets tillgångar som anställda har access till oavsett om det är hårdvara eller mjukvara:[EF2] 

– Spåra och hantera företagets fysiska och digitala tillgångar
– Säkerställa att alla tillgångar återlämnas vid offboarding
– Skydda företagets känsliga data

ServiceNow erbjuder en omfattande lösning för att hantera offboardingrisker med automatiserade arbetsflöden enligt best practice. Genom att dra nytta av ServiceNows kraftfulla verktyg och funktioner kan företag säkerställa att de hanterar offboarding på ett sätt som är både säkert och effektivt för såväl företaget som för den  anställde som slutar.

Läs fler nyheter

Svenska Kraftnät går live med ServiceNow ITSM on-premise för en effektivare ärendehantering

Netgain AB, Sveriges största specialistbolag inom ServiceNow, har tillsammans med ATEA Sverige, genomfört en framgångsrik lansering av Svenska Kraftnäts ITSM on-premise. Detta projekt markerar ...

2:a plats i Great Place to Work

Vi är oerhört stolta! Vi på Netgain är oerhört stolta och glada över att meddela att vi har fått en hedrande 2:a placering i kategorin medelstora organisationer 50-249 anställda i Sverige av ...

Netgain tecknar avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner

Netgain har tecknat ett fyraårigt avtal med Inera initialt värt över 30 miljoner, avtalet innehåller option på förlängning till totalt 8 år.