Nytt White Paper – Design, Automate and Accelerate through Service Automation

I vårt senaste whitepaper förklarar vi hur organisationer kan utforma, automatisera och påskynda sin digitaliseringsresa med hjälp av service automation. Netgain redogör tillsammans med SAFA (Service Automation Framework Alliance) grundläggande begrepp kring metodiken ur en teoretisk synvinkel, för att därefter belysa hur vi i praktiken knyter ihop detta med teknologiplattformar för service automation samt robotisering.

Ladda ned fullständigt White paper här:

Meny