CMDB ServiceNow

Att använda sig av CMDB blir allt viktigare, både för IT-driften och för affärsverksamheten. En CMDB-lösning som uppfyller företagets behov idag och som kan utvecklas i takt med företaget är därför avgörande.

Vad är CMDB?

Configuration Management Database, CMDB, eller konfigurationsdatabas på svenska, är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter. Dessa kan bestå av hård- och mjukvara men även av information om system, lokaler och personer.

ServiceNow CMDB

ServiceNow-plattformen har såväl funktioner som metodik för att implementera CMDB och ser till att din organisation får ut maximal nytta ur ITIL-processerna. ServiceNow erbjuder också tjänsten Discovery, ett kraftfullt verktyg som modulerar och populerar informationen som ska in i CMDB.  

CMDB och tillhörande konfigurationshanteringsprocesser är fundamentet för modern IT-drift. Med en CMDB kan företag och organisationer hantera data från olika IT-komponenter på en plats, oavsett var de fysiska enheterna finns. 

Den centraliserade konfigurationsinformationen gör det enklare att förstå kritiska konfigurationsobjekt och deras inbördes relationer. CMDB förser beslutsfattare med den information som behövs för att fatta bättre affärsbeslut och driva effektiva ITSM-processer. Det är också ett viktigt verktyg för konsekvensanalys, rotorsaksanalys, audits, incidenthantering och förändringshantering.

CMDB Versus ITAM

Man ska inte förväxla konfigurationshantering med IT Asset Management, ITAM. ITAM är ett brett område som överlappar, involverar och integrerar med andra processer som beställningar, lagerhantering, inköp och ekonomi – och även konfigurationshantering. Vid första anblick kan man tro att termerna är utbytbara. De kan visserligen hantera samma typer av komponenter, men behandlar olika aspekter av dem.

ITAM fokuserar på IT-tillgångarnas livscykel. Det spårar och hanterar varje tillgång från beställning hela vägen genom upphandling, distribution, implementering och support, ända fram tills den tas ur bruk och avinstalleras. En CMDB däremot fokuserar på den data som används för att hantera tillgångar inom ett IT-landskap.

För att olika ITIL-initiativ som incidenthantering, förändringshantering och problemhantering ska lyckas med att anpassa IT till affärskraven, bör besluten baseras på korrekt och aktuell information. Det är här som konfigurationshantering kommer in i bilden.

Tillgångarnas konfigurationsdata tillsammans med deras inbördes konfigurationsrelationer behöver lagras någonstans. Oftast, och helst, är detta en CMDB. Den lagrar i huvudsak tre sorters information:

 • Tillgångar = konfigurationsobjekt (Configuration Items, CI)
 • Relationer/beroenden mellan CI och andra relaterade enheter
 • Annan konfigurationsdata

CMDB löser silotänkande

Den största utmaningen som CMDB löser är silotänkande och inaktuell information. Innan man inför CMDB har de flesta organisationer sin data spridd i olika system med olika ägare. Det gör det svårt att få en helhetssyn av alla CI och deras inbördes förhållanden och beroenden, och ännu svårare att veta vilken information som är uppdaterad eller inte. Det är lätt att missa viktiga sammanhang vilket påverkar riskbedömning, rapportering och leder till sämre beslut. I slutändan kostar det företaget både tid, pengar och renommé.

Med CMDB kan systemadministratörer, IT-chefer och applikationschefer bättre lösa problem, hantera incidenter, distribuera nätverkskomponenter, planera strategier, göra budgetprognoser och snabbare komma fram till beslut, för att nämna några exempel

Exempel på användningsområden

CMDB har en central funktion idag hos företag och organisationer men är extra viktigt inom tre områden:

Planering

Teknikchefer behöver CMDB-data för att planera, såväl för övergripande områden som företagsarkitektur och portföljhantering.

Bokföring

IT-ekonomi kräver register över applikationer eller servicekoder för att kunna fördela fakturor och hantera företagsekonomin.

Drift

En CMDB förbättrar ett antal ITSM-processer, inklusive förändringshantering, incidenthantering och problemhantering.

Fördelar med CMDB i ServiceNow

Fördelarna med CMDB är många, här är några exempel:  

 • En komplett uppsättning data om företagets IT-miljö på en central plats, där du lätt har tillgång till den.
 • Möjlighet att integrera data från externa datakällor.
 • Underlag som gör det enklare att förstå kritiska konfigurationsobjekt och deras inbördes relationer.
 • Information för att stötta beslutsfattandet om IT-miljön, operativa kostnader och tekniska beslut.
 • Underlag för riskhantering – du får en överblick över vilka av företagets tekniska tillgångar som kan vara sårbara.

CMDB-ramverket CSDM

Common Service Data Model (CSDM) är ett CMDB-ramverk som möjliggör och supporterar olika strategier inom konfigurationshantering. CSDM fungerar som en guide till en best practice hur du ska modellera din konfigurationsdata och implementations-ambition. Många produkter från ServiceNow har databeroenden som existerar inom CSDM-modellen.

Så här kan Netgain hjälpa dig med CMDB-modulen i ServiceNow

Netgain har bred erfarenhet av att implementera CMDB-lösningar hos organisationer i olika branscher. Våra specialister lotsar dig genom hela CMDB-processen eller tar vid där ni inte kommer vidare. Vi hjälper dig med:

 • Analys och förstudie
 • Business case
 • CMDB-roller och förvaltningsstruktur
 • Projektdirektiv och projektplan
 • Genomförande 
 • Rådgivning, vi tar gärna plats i ett befintligt CMDB-team
 • Second opinion på framtagen analys och förstudie
 • Analys av befintlig CMDB – roller, rapporter, förvaltning och så vidare.

Kontakta oss gärna om du vill prata CMDB-lösningar!

Kunden berättar

"Vi har lärt oss mycket och har dessutom haft roligt på vägen!"

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, har länge haft ett behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.

Läs kundcaset