CMDB ServiceNow

Att använda sig av CMDB blir allt viktigare, både för IT-driften och för affärsverksamheten. En CMDB-lösning som uppfyller företagets behov idag och som kan utvecklas i takt med företaget är därför avgörande.

Vad är CMDB?

Configuration Management Database, CMDB, eller konfigurationsdatabas på svenska, är ett centralt, virtuellt förråd för att lagra, hantera och underhålla relationen mellan företagets konfigurationsuppgifter. Dessa kan bestå av hård- och mjukvara men även av information om system, lokaler och personer.

ServiceNow CMDB

ServiceNow-plattformen har såväl funktioner som metodik för att implementera CMDB och ser till att din organisation får ut maximal nytta ur ITIL-processerna. ServiceNow erbjuder också tjänsten Discovery, ett kraftfullt verktyg som modulerar och populerar informationen som ska in i CMDB.  

Exempel på användningsområden

CMDB har en central funktion idag hos företag och organisationer men är extra viktigt inom tre områden:

Planering

Teknikchefer behöver CMDB-data för att planera, såväl för övergripande områden som företagsarkitektur och portföljhantering.

Bokföring

IT-ekonomi kräver register över applikationer eller servicekoder för att kunna fördela fakturor och hantera företagsekonomin.

Drift

En CMDB förbättrar ett antal ITSM-processer, inklusive förändringshantering, incidenthantering och problemhantering.

Fördelar med CMDB i ServiceNow

Fördelarna med CMDB är många, här är några exempel:  

 • En komplett uppsättning data om företagets IT-miljö på en central plats, där du lätt har tillgång till den.
 • Möjlighet att integrera data från externa datakällor.
 • Underlag som gör det enklare att förstå kritiska konfigurationsobjekt och deras inbördes relationer.
 • Information för att stötta beslutsfattandet om IT-miljön, operativa kostnader och tekniska beslut.
 • Underlag för riskhantering – du får en överblick över vilka av företagets tekniska tillgångar som kan vara sårbara.

Så här kan Netgain hjälpa dig med CMDB-modulen i ServiceNow

Netgain har bred erfarenhet av att implementera CMDB-lösningar hos organisationer i olika branscher. Våra specialister lotsar dig genom hela CMDB-processen eller tar vid där ni inte kommer vidare. Vi hjälper dig med:

 • Analys och förstudie
 • Business case
 • CMDB-roller och förvaltningsstruktur
 • Projektdirektiv och projektplan
 • Genomförande 
 • Rådgivning, vi tar gärna plats i ett befintligt CMDB-team
 • Second opinion på framtagen analys och förstudie
 • Analys av befintlig CMDB – roller, rapporter, förvaltning och så vidare.

Kontakta oss gärna om du vill prata CMDB-lösningar!

Kunden berättar

"Vi har lärt oss mycket och har dessutom haft roligt på vägen!"

Göteborgs Stad och Intraservice, stadens interna leverantör av IT-tjänster, har länge haft ett behov av en CMDB. Detta för att få bättre kontroll på sina tjänster och tjänsteerbjudanden som levereras till stadens förvaltningar och bolag.

Läs kundcaset
Meny