IT Business Management (ITBM)

Vad är IT Business Management?

Information Technology Business Management (ITBM) är en uppsättning affärsflöden och verktyg för att på bästa möjliga sätt utveckla, leverera och hantera företagstjänster utifrån ett IT-perspektiv. ITBM hjälper organisationer att förstå hur deras IT-miljö relaterar till företagets affärsmål, strategier och behov. 

ITBM omfattar:

 • Project Portfolio Management / Strategisk projekthantering
 • Operational & Tactical Project Management
 • Resource & Demand Management 
 • Risk Management
 • Change Management
 • Application Portfolio Management
 • Operations & Finance Management

Därför behövs ITBM

Traditionellt har organisationer använt sig av äldre projektverktyg, affärssystem och affärsflöden för att förstå affärsbehoven och optimera IT-miljön. System som kräver att man samlar in och analyserar datan manuellt, ofta en kombination av e-post, excelark, manuella integrationer och ostrukturerade arbetsflöden. 

Med ITBM-modulerna i ServiceNow får du ett verktyg som samlar och optimerar all data för att öka affärsnyttan. Organisationer med strukturerade projekt och system får ut mer av sin IT-investering, ökar lönsamheten och kan agera snabbare vid förändrade förutsättningar. Men det finns fler fördelar:

 • Linjerar IT-investeringen med affärsmålen
 • Skapar en gemensam plattform för strategiskt och operativt arbete
 • Lyfter fram IT:s värde för organisationen och rationaliserar investeringarna för att möjliggöra fokus på innovation 
 • Förändrar leveransen av nya tjänster och produkter genom optimerade processer och flöden
 • Gör det lätt att förutse kritiska affärsbehov, fördela resurser och utvärdera värdet på bolagets projektportfölj
 • Prioriterar förfrågningar och initiativ

ServiceNow och ITBM

ServiceNow samlar alla verktyg, processer och arbetsflöden på en enda plattform. Den kan byggas ut med en komplett ITBM-uppsättning eller specifika moduler som fokuserar på att optimera affärsprocesser, snabba upp leveransen av tjänster och service samt erbjuda full ekonomisk översikt.

Exempel på applikationer inom ITBM

Application Portfolio Management (APM)
En viktig applikation inom ServiceNow – mycket kan beslutas om applikationerna eftersom stora mängder data finns redan på plattformen från områden som IT-tjänstehantering, IT-drift och Asset Management. APM gör en grundlig inventering av de affärsapplikationer som används och granskar dem inom fyra viktiga områden: planering av affärsförmåga, rationalisering av applikationer, informationsanvändning och IT.riskhantering. IT-arkitekter, applikationsägare och IT-strateger kan använda informationen för att anpassa IT-strategin till affärsmålen genom att skapa mål, program eller kravställningar.

Financial Management
En applikation som förenklar förståelsen för ekonomi och ger ledningen korrekt data för strategiska beslut. Financial Management visar användningsdata som incidenthantering, serveranvändning och arbetstimmar i relation till kostnader. Du får kraftfulla verktyg för kostnadsmodellering, rapportering och budgetering, levererat i ett användarvänligt gränssnitt med drag-and-drop-funktioner.  

Project and Portfolio Management (PPM)
PPM ger ett helhetsgrepp om organisationens strategiska produktportfölj. Du får en helhetsbild för alla typer av projekt, stora som små, genom hela projektets livscykel. Sköt projektuppföljning, finansiell uppföljning och resursplanering/tidrapportering från samma plattform.

Agile Delivery Execution
Applikationer som ger möjlighet att definiera de aktiviteter som krävs för att utveckla och underhålla mjukvara under hela livscykeln, från start till distribution. Agile Development 2.0 stöder projektarbete med agila metoder och lägger alla arbetsflöden för programvaruutveckling i ett gemensamt system samt kopplar ihop dem med andra aktiviteter som redan pågår i ServiceNow.

Så här kan Netgain hjälpa dig

Netgain har lång erfarenhet av att implementera projektstöd till våra kunder och djupgående kunskaper om plattformen ServiceNow. Våra specialister kombinerar helhetssynen med detaljkunskaper och hjälper dig genom hela processen från idé till implementation. Vi är Premier Partner med ServiceNow och hjälper dig att utveckla ITBM-funktionen exakt som du vill ha den. Anlita oss för: 

 • Analys och förstudie om respektive applikation inom ITBM
 • Dialog och och rådgivning ihop med ert projektkontor för att finna effektiva verktyg
 • Projektdirektiv och projektplan för införande av hela ITBM eller specifika delar
 • Implementation av applikationer stöd för er applikationsportfölj, projektuppföljning, projektstrategi eller operativt arbete i projekt
 • Vidareutveckling av befintliga ITBM-applikationer i er ServiceNow-instans

Kontakta oss gärna om du vill prata mer om effektiva projekt på ServiceNow-plattformen!

Läs mer om

ServiceNow CMDB

ServiceNow – Netgain som partner

Netgain som ServiceNow-Partner Netgain är Premier Partner med ServiceNow och ser till att du får ut maximal kapacitet av din plattform genom att vara rådgivare, bollplank och genomförare. Tillsammans når…
Läs mer
ServiceNow

HR ServiceNow

HR ServiceNow ServiceNow för HR-avdelningen ServiceNow innebär ett betydligt mer effektivt sätt att arbeta för en HR-avdelning. Tidskrävande manuella rutiner ersätts av automatiserade digitala händelser. Checklistor skickas ut per automatik…
Läs mer
ServiceNow CMDB

CMDB ServiceNow

CMDB och tillhörande konfigurationshanteringsprocesser är fundamentet för modern IT-drift. Med en CMDB kan företag och organisationer hantera data från olika IT-komponenter på en plats, oavsett var de fysiska enheterna finns.

Läs mer
Meny