ITSM ServiceNow

ServiceNow-plattformen kan byggas på med olika applikationer varav de som stöder ITSM är några marknadens mest kraftfulla. Upptäck fördelarna med en strukturerad ITSM-leverans i en enda plattform! Även om många har implementerat ITSM är det långt ifrån alla som får ut maximalt av plattformen.

Komponenter i ServiceNow ITSM

ServiceNow applikationer för ITSM möjliggör en IT-organisations leverans i en enda plattform vilket både förbättrar IT-tjänsterna och höjer effektiviteten. ITSM-applikationerna består av ett flertal komponenter som utgörs av väl beprövade funktioner och processer för att stödja ITSM samt ITIL. 

Det finns många komponenter inom ServiceNows applikationer kopplade till ITSM.

Incident Management

En komplett applikation för incidenthantering. Intressenter kan samlas i ärenden för att undersöka olika fel eller frågor samt snabbt återställa tjänster via färdigkonfigurerade flöden för incident samt major incident. Logik som att fördela ärenden automatiskt till rätt supportgrupp med hjälp av maskininlärning finns tillgängligt som standard. 

Change Management

Förbättrar effektiviteten samt minimerar riskerna och kostnaderna för förändringar i ens IT-miljö. Standardändringar automatiseras med DevOps-funktioner medan komplexa förändringar genomförs och påskyndas med automatiserade möten för CAB-möten via CAB Workbench.

Problem Management

Återställer tjänster snabbt och förhindrar i många fall att problem uppstår över huvud taget. Strukturerade arbetsflöden diagnostiserar grundorsaker och åtgärdar problem vilket eliminerar återkommande incidenter samt minimerar effekterna av oväntade störningar.

Configuration Management (CMDB)

Samlar IT-datasilor i ett enda system så att IT kan se hur alla tillgångar och relaterade tjänster fungerar. Du kan hantera förändringseffekterna proaktivt eftersom du kan se relationerna mellan konfigurationsobjekt och tjänster.

Vendor Manager Workspace

Gör det möjligt att spåra och analysera leverantörens prestation från en enda plattform. Du får konsoliderad insikt för att fatta smartare beslut som maximerar värdet för din organisation.

Service Level Management

Ger insyn i hur IT-teamets leveranser av service och tjänster linjerar med affärsmål. Prioritera uppgifter, kontrollera statusar, omfördela äganderätt, eskalera problem och hantera SLA med den visuella SLA-tidslinjen.

Asset Management

Genom att kombinera den kraftfulla Now-plattformen med en enda datamodell kan du generera och distribuera realtidsinformation utifrån bolagets IT-tillgångar (assets). Välj mellan fördefinierade och anpassade rapporter och ta del av översiktliga, rollbaserade dashboards.

Varför ska du jobba med ITSM i ServiceNow?

Service 24/7

Medarbetarna får möjlighet att själva lösa ärenden och få svar på frågor 24/7.

Incidenthantering

Incidenthanteringen optimeras när medarbetare kan kopplas samman och hantera och lösa incidenter från valfri plats via molnet

AI-lösningar

IT-tjänsterna kan effektiviseras genom plattformsintegrerade AI-lösningar.

Användarupplevelsen

Medarbetare och kunder får förstklassiga användarupplevelser 24/7.

Mindre störningar

Störningarna i arbetsprocesserna minskar tack vare snabb felsökning, förebyggande av fel, delning av IT-kunskap och så vidare.

Sänkta kostnader

Sänkta driftskostnader för IT genom att IT-tillgångarna distribueras och IT-teamets olika projekt linjeras/optimeras.

Så här kan Netgain hjälpa dig med ITSM

Många företag har implementerat Service Management relaterat till IT, men långt ifrån alla får ut maximal potential ur sin investering. Och det är här som Netgain kan hjälpa dig. Vi har bred erfarenhet av ITSM och kan bidra med erfarenhet och kunskap i förändringsresan. Vi moderniserar din IT-avdelning med hjälp av dagens mest innovativa och moderna verktyg. 

Netgain är Premier Partner med ServiceNow som stödjer ITSM samt ramverket ITIL. Plattformen kan byggas ut med tekniska applikationer och integreras med andra system. Har din IT-avdelning redan ServiceNow hjälper vi er att optimera flöden och processer för alla typer av tjänster. Om ni är intresserade av ServiceNow berättar vi gärna mer om verktyget och ser till att tekniken kommer på plats.

Kontakta oss gärna om du vill prata ITSM-lösningar i ServiceNow!