UiPath

Med Robotic Process Automation, RPA, är det möjligt att automatisera processer och rutiner till en bråkdel av kostnaden och tiden, jämfört med traditionella IT-lösningar. Det finns en lång rad leverantörer av RPA-verktyg på marknaden. Netgain har valt partnerskap med UiPath, den marknadsledande leverantören inom RPA. 

UiPath, ett flexibelt och skalbart verktyg

UiPath-plattformen är ett mångsidigt verktyg med stor kapacitet. Den är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet.

UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag.

Fördelarna med UiPath:

Användarvänligt

Plattformen erbjuder användarvänliga lösningar både för slutkunder och användare – det finns enkla verktyg som inte kräver programmeringskunskap och verktyg som stöder utveckling i mer komplexa och avancerade processer.

Systemoberoende

 UiPath kan integreras med olika IT-system, i organisationer av alla storlekar.

Kostnadseffektivt

UiPath erbjuder automatisering till en lägre kostnad och på en kortare tid jämfört med traditionella IT-lösningar.

Skalbarheten

Plattformen är skalbar och kan växa i samma takt som din organisation. Du behöver inte investera i en plattform som har fler appar och funktioner än vad ditt företag har användning inom den närmaste framtiden.

Underhåll, service och support

Du får support i alla led, från implementering, utbildning och forum till olika typer av certifiering.

Det här erbjuder Netgain med UiPath

Vi har lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av UiPath och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. Våra RPA-experter, RPA-arkitekter och utvecklare kan driva automatiseringsprojekt från start men också ta vid där ni befinner er och vidareutveckla er RPA-lösning.

Men vår service tar inte slut där. Under projektets gång bygger vi upp ett Center of Excellence (CoE). Tillsammans med din organisation handplockar vi olika människor från olika delar av verksamheten och som har olika kunskapsbas inom RPA. Man kan likna det vid ett kunskapscenter, en organisation som har som uppgift att förvalta lösningen och driva projektet vidare. Gruppen kan bestå av enbart deltagare från din organisation men även omfatta konsulter från Netgain. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har andra RPA-relaterade frågor

Meny