Digitalt drömläge för Lunds kommun tack vare Netgains nya servicekatalog

I Lunds kommun arbetar nästan 10 000 personer. Dagligen skickas en stor mängd beställningar inom kommunen. Det kan vara allt ifrån nya mobilabonnemang till en installation av program. Allt ska beställas via kommunens interna portal. Tillsammans med Netgain har kommunens IT-strateg Annie Fletcher rustat för framtidens förenklade digitala processer.

– Samarbetet med Netgain har varit efterlängtat. I Lunds kommun har vi haft en beställningsportal för interna IT-tjänster, men den har inte varit så flexibel. Med hjälp av vår nya servicekatalog kan vi lyfta oss och utveckla fler beställningsprocesser för våra användare, säger Annie Fletcher.

– Tack vare vår nya plattform har vi möjlighet att utveckla funktionaliteten precis som vi vill ha den

Minskade kostnader och leveranstider
Medarbetarna i Lunds kommun möter idag ett nytt gränssnitt när de ska beställa en tjänst internt. Förändringen för beställaren är inte så stor. Det är bakom gränssnittet Netgain har skapat de stora förändringarna.

Annie Fletcher, Lunds Kommun

Vill du veta mer om hur Netgain kan hjälpa din organisation?

Meny