Elkem

En komplicerad och tidskrävande process med många steg har förenklats till att omfatta ett steg samt att en utökad felhantering införts med kontroller av in och utdata

Elkem automatiserar administrativa uppgifter med RPA

Elkem har tillsammans med Netgain och Elvenite utvecklat en ny robot för att boka konteringar i sitt ekonomisystem. Elkem räknar med att roboten vid månadsbokslut, som är den mest tidskrävande perioden för ekonomichefer och controllers, kommer att spara en stor mängd timmar globalt samt minska antalet repetitiva och oproduktiva klick.

Det initiala projektet var ett ”Proof of Concept” (POC) för Robotic Process Automation (RPA) med lyckat resultat. Den utvecklade Roboten är driftsatt hos Elkem och utrullning till resterande enheter inom den globala organisationen är redan genomförd. Efter införandet pågår nu resan att robotisera flera manuella repetitiva processer globalt över hela organisationen.

”Detta är ett imponerande och viktigt arbete. En ökad användning av RPA gör det möjligt att fokusera på avancerade analyser och modellbyggande istället för repetitiva uppgifter. Det är vårt stora mål med den digitala transformationen”, säger Geir Ausland, Head Of Digital Transformation hos Elkem.

Bakgrund

Elkem ser stora möjligheter med digitalisering och automatisering, där nya tekniska lösningar hjälper användare och företaget.  RPA är ett typexempel på sådan möjlighet som kan ta bort manuella steg och öka kvaliteteten i Elkems arbete, i detta fall i användandet av affärssystem M3.

Netgain och Elvenite utförde tillsammans med Elkem workshops med syfte att hitta lämpliga processer för att påbörja en automationsresa. Initialt valdes processen för kontering då det är en process med rätt kriterier för automatisering då den innehåller flera olika steg som utförs manuellt och är därför ett utmärkt Business Case.

Lösningen

Lösningen bygger på en Cloud-lösning från UiPath och med Netgain Cloud Monitoring (utökad övervakning och rapportering). Kunden lägger en färdigifylld excel-fil i en mapp på ett share, roboten plockar direkt upp filen, kontrollerar en mängd olika parametrar och påbörjar därefter att lägga in korrekt data i M3 enligt givna villkor. Det finns en omfattande felhantering som utför kontroller och återrapporterar till användaren om åtgärd krävs.

Resultat

En komplicerad och tidskrävande process med många steg har förenklats till att omfatta ett steg samt att en utökad felhantering införts med kontroller av in och utdata.

Hur var upplevelsen av projektet?

– Detta har varit ett av de roligaste och problemfria projekten vi har genomfört. Användarna är också väldigt nöjda med förbättringarna. Hela projektet har från start till mål varit väldigt effektivt. Vi startar med att ta en video av processen där vi gör jobben manuellt i M3, sedan mappar Netgain detta i en processkarta som vi bekräftar. Därefter bygger de roboten och vi går igenom och ser hur den jobbar. Vi gör sen små justeringar innan vi är klara för produktion. Vi har redan byggt robot 2 som sköter internfaktureringen i Elkem som är ett mycket manuellt och repetitivt arbete. Den har också snabbt tagits i drift utan någon större resursanvändning från Elkems sida. Netgain har också funnits med på servicesidan för att säkra upp en stabil drift efter den globala utrullningen, det är något vi sätter ett högt pris på, säger Terje Rebni på Elkem.

Kunden berättar

Detta har varit ett av de roligaste och problemfria projekten vi har genomfört. Användarna är också väldigt nöjda med förbättringarna.

Terje Rebni
Processägare Finans
Elkem

Dela

Föregående kundcase
Sandvik

Fler kundcase

Kundcase
Sandvik
"Förutom att Netgain är riktigt duktiga känner de även Sandvik vilket förstås är en stor fördel"