Från uppskattad kostnad till en faktabaserad prissättning tack vare Netgains modell.

När Inera beslutade att varje landsting och kommun ska betala för sina nyttjade tjänster uppstod ett behov av en Tjänstebaserad Affärsmodell.

– I min roll som affärsarkitekt behövde jag hitta en modell för att beräkna totalkostnader och prissätta alla tjänster som landstingen och kommunerna köper av oss på Inera. En av dem är till exempel Vårdguidens 1177. Innan vi kom i kontakt med Netgain och deras modell sattes priserna för våra tjänster efter en uppskattning, utan underbyggda fakta. Idag vet vi exakt vad varje tjänst kostar, berättar Kurt.

– Netgains modell är, till skillnad från många andra modeller, logisk.

Företaget Inera koordinerar utveckling och förvaltning av Sveriges landstings, regioners och kommuners digitala lösningar. Ineras uppdrag är att effektivisera och skapa smartare digitala processer för vård och omsorg. Inera har samarbetat med Netgain sedan 2015. Ineras affärsarkitekt, Kurt Helenelund, berättar om den gemensamma utvecklingsresan.

Kurt Helenelund, Inera

Ej faktabaserad ”kanskekostnad” byggd på volymanvändande

Vad

Vad ska man tänka på? Fallgropar?
Det finns en tendens hos ingenjörer att göra allt teoretiskt perfekt. Man skjuter sig själv i foten om man tänker för mycket i teoretiska termer Förenkla så mycket som möjligt istället. Funkar det i praktiken är det bara att jobba vidare på just det spåret.

Nu

Transparens – Faktabaserad kostnad och prissättning. Självkostnad på hela tjänstportföljen i flexibel modell.

Varför

Varför Netgain?
Netgains modell fungerar i praktiken. Utan medarbetarnas spetskompetens hade vi inte kunnat få iland detta så fort.

Det här är Netgainmodellen

Genom att etablera en modell för ”rätt” prissättning av en tjänst ges förutsättningar för uppföljning av lönsamhet per tjänst. I arbetet med tjänsteprissättning räknas självkostnadspriset ut för de olika tjänsterna baserat på både interna och externa kostnader.

Kostnadskoll för alla

Varje landsting och kommun ska betala sina tjänster i förhållande till befolkningsmängd. På så sätt finansieras allt solidariskt. Nya tjänster tillkommer hela tiden efter behov och Inera uppmuntrar till tidigt användande.

Vill du veta mer om hur Netgain kan hjälpa din organisation?

Meny