Från uppskattad kostnad till en faktabaserad prissättning tack vare Netgains modell.

Inera

Inera koordinerar landstingens och regionernas e-hälsoarbete och gör nytta för vården, invånare och beslutsfattare.

Företaget Inera koordinerar utveckling och förvaltning av Sveriges landstings, regioners och kommuners digitala lösningar. Ineras uppdrag är att effektivisera och skapa smartare digitala processer för vård och omsorg. Inera har samarbetat med Netgain sedan 2015. Ineras affärsarkitekt, Kurt Helenelund, berättar om den gemensamma utvecklingsresan.

När Inera beslutade att varje landsting och kommun ska betala för sina nyttjade tjänster uppstod ett behov av en Tjänstebaserad Affärsmodell.

– I min roll som affärsarkitekt behövde jag hitta en modell för att beräkna totalkostnader och prissätta alla tjänster som landstingen och kommunerna köper av oss på Inera. En av dem är till exempel Vårdguidens 1177. Innan vi kom i kontakt med Netgain och deras modell sattes priserna för våra tjänster efter en uppskattning, utan underbyggda fakta. Idag vet vi exakt vad varje tjänst kostar, berättar Kurt.

Pedagogisk modell som är lätt att förstå
Ineras målsättning var att skapa ett pris med transparens för alla tjänster som företaget tillhandahåller för kommunerna och landstingen.

Kurt Helenelund, Affärsarkitekt på Inera

Kurt Helenelund, Affärsarkitekt på Inera

Varför valde Inera just Netgain som partner i projektet?

– Netgains modell är, till skillnad från många andra modeller, logisk. Den går att förklara för andra när det gäller beräkning och fördelning av kostnader. Det är en komplex lösning att implementera. Därför är det också viktigt att ge tid och skapa förståelse för hur en helt ny beräkningsmodell ser ut. Netgains modell är helt klart pedagogisk.

Det här är Netgainmodellen
Genom att etablera en modell för ”rätt” prissättning av en tjänst ges förutsättningar för uppföljning av lönsamhet per tjänst. I arbetet med tjänsteprissättning räknas självkostnadspriset ut för de olika tjänsterna baserat på både interna och externa kostnader.

Kostnadskoll för alla
Varje landsting och kommun ska betala sina tjänster i förhållande till befolkningsmängd. På så sätt finansieras allt solidariskt. Nya tjänster tillkommer hela tiden efter behov och Inera uppmuntrar till tidigt användande.

Vilka var utmaningarna på resans gång?
– Att visa varje komponents faktiska kostnad och ta fram en fördelning av priset i förhållandet till användandet. Prototypen för hela prissättningen låg först i mer än 70 Excelfiler som flyttades till verktyget Solver som Netgain också tillhandahöll. Alla som är ansvariga för ett visst tjänsteområde kan nu följa budget och utfall på exakt samma sätt, berättar Kurt.

Vilka är de största skillnaderna i ert arbetssätt nu jämfört med innan ni införde ”Netgainmodellen” på Inera?
– Nu kan vi se exakt vilka kostnader som eventuellt ökar. Det går att peka på fakta för den som är ansvarig för en viss tjänst. Det kunde vi inte tidigare. Det finns inga gömda kostnader. Allt är transparent. Det är suveränt att man kan säga det, avslutar Kurt Helenelund.

Nu

Transparens
Faktabaserad kostnad och prissättning
Självkostnad på hela tjänstportföljen i flexibel modell

Ej faktabaserad ”kanskekostnad” byggd på volymanvändande

Vad

Vad ska man tänka på? Fallgropar i arbetsprocessen?
Det finns en tendens hos ingenjörer att göra allt teoretiskt perfekt. Man skjuter sig själv i foten om man tänker för mycket i teoretiska termer Förenkla så mycket som möjligt istället. Funkar det i praktiken är det bara att jobba vidare på just det spåret.

Varför

Varför Netgain?
Netgains modell fungerar i praktiken. Utan medarbetarnas spetskompetens hade vi inte kunnat få iland detta så fort.

Läs mer om Inera och deras verksamhet på www.inera.se

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur Netgainmodellen eller andra lösningar från Netgain kan skapa effektivare processer i ditt företag kontakta oss så bokar vi ett möte där vi berättar mer.

Meny