Netgains robot jagade bort administrativ tidstjuv hos inTechrity

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

– Vi har 120 kunder i samma bransch som behöver lämna exakt samma typ av information till oss så att vi kan säkerställa att de har rätt rutiner för sitt dataskydd. Innan vi utvecklade roboten fick vi gå igenom alla fält i kundernas mallar manuellt för att avgöra att de var korrekt ifyllda. Ett enormt tidskrävande arbete. Vi räknade på att det tog oss 168 timmar varje månad, berättar Erika Malmberg.

-Vi vill robotisera alla moment som inte skapar värde för våra kunder

inTechrity hjälper företag och organisationer att hitta rätt processer för dataskydd och informationssäkerhet. Juridiken i den digitala världen är fylld av regelverk och dokumentationskrav. Att samla in och säkerställa att inTechritys kunder hade rätt processer blev en gigantisk tidstjuv. Företagets vd, Erika Malmberg, vände sig till Netgain och fick hjälp att robotisera de tidskrävande rutinerna.

Erika Malmberg, inTechrity

-Netgain vet när det är lönsamt att låta roboten göra jobbet

Netgain är specialister på automation av affärsprocesser i stora system från start till mål. I samarbetet med inTechrity startade arbetet i andra änden av affären. Roboten skulle automatisera en process i slutanvändarens system. Netgains lösningsarkitekt Mikael Weghammar berättar om roboten som tog bort ett tidskrävande arbetsmoment hos inTechrity.

Mikael Weghammar, Lösningsarkitekt Netgain

Så här fungerar inTechritys robot

inTechritys robot är installerad på en virtuell server och reagerar på inkommande e-post. Om ett meddelande innehåller en Excel-fil med rätt struktur hanteras den enligt det regelverk som tagits fram tillsammans med inTechrity. Regelverket beskriver hur uppgifterna i Excelfilen ska hanteras, transformeras och kombineras med informationen i Excelmallen. Därefter fastställs en status på varje rad och den nya filen skickas sedan tillbaka till avsändaren.

Lösningen är framtagen i UiPath som är en av de ledande aktörerna inom robotisering. Läs mer om UiPath här.

Vill du veta mer om hur Netgain kan hjälpa din organisation med robotisering?

Meny