Region Skåne

"Vi har automatiserat vår affärsprocess från beställning till faktura och har gjort enorma tidsvinster"

eKatalog Region Skåne

eKatalog som Region Skåne har tagit fram tillsammans med Netgain har skapat såväl enorma tidsbesparingar genom självservice och processautomation som ordning och reda med hjälp av attesthantering och beställningsstatus.

-”Vi har automatiserat vår affärsprocess från beställning till faktura och har gjort enorma tidsvinster”, berättar Carina Stensson.

Carina Stensson från Region Skåne berättar själv om projektet

”Vår eKatalog med beställda varukorgar innehåller under en vecka 4 169 beställningar, vilket blir 833 beställningar per dag om man räknar måndag-fredag.

Utav dessa är under veckan 1300 helautomatiserade leveranser. Tidigare kunde en beställning ta 30 minuter och idag genomförs den på ett par minuter!

Införandet av eLegitimationsbeställningar har blivit en succé och är nu en av de tjänsterna vi säljer mest av. I snitt beställs det ca 400 stycken eTjänstekorts-beställningar per vecka. Dessa avser; Nya eTjänstekort, Förnyelser, Cerifikat, PUK-koder. Tidigare skedde allt detta via pappersblanketter, digitaliseringen har snabbat upp denna hantering avsevärt. Här har det blivit tydligt för alla hur effektivt det har blivit när vi automatiserade den processen.

Supporten för våra större system ute i sjukvården har också etablerat sina supportrelaterade tjänster i eKatalogen. Som exempel; Behörigheter, kontobeställningar, lösenordsförändringar m.m. För vårt journalsystem Melior tar vi in ca 250 beställningar per vecka. Användarna kan nu också följa dessa beställningar digitalt på samma sätt som sina andra IT-relaterade beställningar.

Vi har även automatiserat inköpsfunktionen för produkt/-tillbehörsbeställningar. Tidigare gick varje beställning av ett tillbehör (exempelvis tangentbord eller hörlur) till inköpsfunktionen för IT vilka sedan loggade in i de externa e-handelsplatserna hos de olika leverantörerna och beställde produkten där. Detta steg är nu helt automatiserat genom att eKatalogen är integrerad till våra olika produktleverantörer.

När vi nu har så pass stora volymer av beställningar i systemet har vi börjat titta på hur den informationen kan ge oss stöd för den fortsatta utvecklingen av plattformen och effektiviseringen av våra processer. Vi kan nu titta på rapporteringsdata kring vilka tjänster som det beställs mest utav, vilka som beställs minst, vilka beställare som använder eKatalogen mest osv. Detta gör att vi kan rikta våra resurser där det ger som mest nytta för verksamheten.”

Dela

Nästa kundcase
Digitalt drömläge för Lunds kommun

Fler kundcase

Kundcase
Elkem
En komplicerad och tidskrävande process med många steg har förenklats till att omfatta ett steg samt att en utökad felhantering införts med kontroller av in och utdata
Kundcase
Sandvik
"Förutom att Netgain är riktigt duktiga känner de även Sandvik vilket förstås är en stor fördel"