IT Automation

En effektiv och automatiserad IT-tjänsteleverans är nyckeln för att säkra basen av digitalisering i en verksamhet. Transformera IT till en strategisk partner att säkra ett driv åt verksamheten för ökad digitalisering och automation.

Business Automation

Genom att automatisera interna processer och tjänster inom bl.a. HR, Ekonomi, Säkerhet och Fastighet ökar ”Employee Experience” som helhet. Oavsett behov skall den anställde ha en central service portal, ett ”Employee Service Center”, att utgå ifrån som tillgängliggör automatiserade tjänster från samtliga interna funktioner. Vi fokuserar på att etablera krossfunktionella processer såsom ”Onboarding”, ”Transition” och ”Offboarding” vilka knyter ihop automationen inom en organisation mellan olika funktionella silos.

Customer Automation

Inom Customer Automation ligger fokuset på att skapa en digital och automatiserad användarupplevelse av tjänsterna i den externa kundrelationen. Driv för en ökad kundnöjdhet, operationell effektivitet samt etablera en tjänsteorganisation att ta proaktiva datadrivna beslut.

Meny