Digital Business Workflows

För att skapa en s.k. ”competetive edge” behöver organisationer idag ligga i framkant rörande digitalisering och automation av sina tjänster och processer. Detta rör både externa och interna tjänster.

Netgains kombinerar metodik, innovation och standardplattformar för att på ett rationellt sätt möjliggöra automation av samtliga delar av en verksamhets olika processer.
Netgain hjälper organisationer att skapa interna ”automationsfabriker”, bl.a. genom:

  • En struktur och arbetssätt för hur workshops drivs och bryggar gapet mellan verksamhetsbehovet och möjligheterna med moderna automationsplattformar
  • En standardmetodik för att alltid designa och dokumentera automatiserade tjänster på samma sätt. En hållbar automation.
  • Interna affärsmodeller som främjar automationen och ej skapar en tröskel för verksamheten
  • Rätt arkitektur som driver mot ett enterprise service management perspektive

Digital Business Workflows Ladda ned: Digital Business Workflows

Beprövad teknik

Netgains lösningar inom Service Automation bygger på standardverktyg från våra partners ServiceNow och Broadcom.

Meny