IT Service Management

För att möta organisationens krav behöver IT förändras och bli den strategiska partnern för digitalisering och automation.

Med vår approach för IT Service Management följer Netgain best practices såsom ITIL 4 och DevOps. Vi säkerställer att IT Service Management etableras på ett tjänsteorienterat sätt med en lösning som kan växa och förändras i takt med verksamhetens behov.

Kontakta oss

IT Service Management

Beprövad teknik

Netgains lösningar inom IT Service Management bygger på standardverktyg från våra partners ServiceNow, Dreamtsoft och Broadcom.

Meny