Affärsplattform för Service Automation

Plattformar för att tillhandahålla automatiserade tjänster

Ta nästa steg med automatiserade tjänster i er service management plattform och håll ihop tjänstens hela affärsmodell med ett order to invoice koncept. Effekten blir en helhetssyn där flödet från beställning, inventariehantering, prenumerationshantering, leverans, fakturering och livscykelhantering knyts ihop. En affärsmässig approach på hur tjänster beställs och hanteras.

  • Skapa för användaren en tjänsteportal där denne kan beställa tjänster, få hjälp och stöd, se sina pågående abonnemang och innehav samt nyttja självservice för förändringar, uppgraderingar och avbeställningar
  • Tjänsteleverantören ges en plattform för hela den affärsmässiga tjänstehanteringen. Definiera och publicera utbud och varianter, se hur tjänsteinnehavet ser ut i organisationen, hantera livscykelprocesser, öka automationsgraden och agera proaktivt med databaserade beslut
  • Konceptet omfattar områden såsom Service Catalog, Service Portal, Request Fulfillment, Asset Management, Subscription Management och Service Chargeback

automatiserade tjänsterLadda ned: Order to invoice – konceptet för automatiserade tjänster

Digitalt drömläge för Lunds kommun tack vare Netgains nya servicekatalog

Lund rustat för framtidens förenklade digitala processer

automatiserade tjänster– Samarbetet med Netgain har varit efterlängtat. I Lunds kommun har vi haft en beställningsportal för interna IT-tjänster, men den har inte varit så flexibel. Med hjälp av vår nya servicekatalog kan vi lyfta oss och utveckla fler beställningsprocesser för våra användare, säger Annie Fletcher, IT-strateg på Lunds kommun

Order to invoice

automatiserade tjänster

Beprövad teknik

Netgains lösningar inom Service Automation bygger på standardverktyg från våra partners ServiceNow, Dreamtsoft och Broadcom.

ServiceNow

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser.

Dreamtsoft

Dreamtsoft är en toppmodern digital plattform som på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt kan digitalisera arbetsflöden och tjänster.

Broadcom

Broadcom (f.d. CA Technologies) har en väl etablerad plattform för Enterprise Service Management för implementationer on-premise.

Meny