RPA med Service Management

Med robotisering kan digital arbetskraft tillföras och accelerera graden av automation. Med Netgains koncept ”Robot in a box” kan vi på ett snabbt sätt utreda en process, installera en digital medarbetare och etablera en enklare form av robotisering.

Konceptet kräver inga licenskostnader eller dyra projekt utan kan ses som ett test av robotiseringstekniken under en begränsad tid, en digital prao-elev. Inom konceptet ges även rekommendationer för hur robotisering kan tas vidare för att maximera verksamhetsnyttan.

Erika Malmberg, VD inTechrity

”Roboten frigör 168 timmar per månad från våra mänskliga medarbetare”

Företaget inTechrity har bestämt sig. Alla rutiner som inte skapar kundnytta ska skötas av robotar. Med hjälp av Netgain har inTechrity fått en ny digital kollega. Roboten har redan lyckats frigöra 168 arbetstimmar per månad från de mänskliga medarbetarna. Timmar som de nu kan ägna åt att utveckla kunderna istället för att administrera dokument tillsammans dem.

Beprövad teknik

Netgains lösningar inom RPA bygger på standardverktyg från vår partner UiPath.

UiPath

UiPath

Med UiPath som robotiseringsplattform automatiserar Netgain processer och rutiner genom digital arbetskraft.

Meny