SAF Awareness Workshop

Vad har organisationer som Netflix, Spotify och Uber gemensamt?

Få en inblick i ramverket Service Automation Framework genom Netgains Awareness Workshop för en praktisk metodik hur Ni kan designa och implementera automatiserade tjänster.

En workshop inom Service Automation Framework omfattar:

  • Presentation och övergripande genomgång av Service Automation Framework
  • Rådgivning och praktiska tips om tillvägagångssätt och implementation
  • En ”blueprinting workshop” där en faktisk tjänst (som din organisation levererar) testas i SAF’s designmodell

Diskussion om nödvändiga stödverktyg och arkitektur, med praktiska exempel, som är viktiga för en service automation strategi

Meny