Utbildning i Service Automation Framework

Den här utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig hur man designar automatiska tjänster inom service automation. Vi kommer under kurstillfället att lära oss ramverket Service Automation Framework. Vi går igenom samtliga delar inom hjärtat och hjärnan för att på ett systematiskt sätt förstå hur vi med SAFT Service Automation Framework Technique kan designa våra egna automatiska tjänster. Det ställs höga krav på utformning av en tjänst för att behålla en kundmassa samtidigt som man vill se ett ökande kundantal. Kursen kommer ge en förklaring på vad som är viktigt för att få en attraktiv tjänst som återkommande överträffar en kunds förväntningar.
SAF diskuterar inte specifika tekniska lösningar för hur system och verktyg ska sättas upp utan håller sig i designfasen.

Netgain har inte några öppna kurser inom Service Automation Framework utan skapar utbildningstillfällen när antal deltagare överstiger fem stycken. Det gör att vi kan anpassa våra utbildningsplatser till där flest kursdeltagare befinner sig.

Vilka saker kommer du lära dig

 • Hur Service Automation Framework möjliggör för användarna att starta och anpassa sina tjänster när behov uppstår
 • Skillnader samt synergieffekter mellan användare, design och teknik för att lägga grunden och ge förutsättningar för en lyckad tjänsteleverans som skapar värde under längre tid.
 • Beskriva de processer som ligger till grund för Automated Deployment, Service Delivery Automation samt Serendipity Management
 • Skapa en Service Automation Blueprint genom redan definierade aktiviteter
 • De processer som integreras i en självserviceportal för att skapa automatiska leveranser
 • Vikten av att implementera systemstöd för ständiga förbättringar samt varför det ger en stabil och ökande kundmassa

Examination

Efter lunch dag två ligger fokus på repetering och förberedelser inför certifieringen. Provet görs på egen medhavd PC under eftermiddagen och resultatet redovisas direkt. Certifikat mailas ut från APMG inom någon dag.

 • Flervalsfrågor
 • 40 frågor
 • 26 rätta svar för godkänt, 65%
 • 40 minuter
 • Böcker är inte tillåtet under provet

Vem riktar sig utbildningen till

 • Processkonsulter
 • Business/Affärskonsulter
 • Strategikonsulter
 • Tjänsteleveransansvariga
 • Tjänstedesigner
 • Enterprise arkitekter
 • Driftansvariga
 • Operations managers
 • Tjänsteägare
 • Verksamhetsarkitekter
 • Utvecklare
 • Eller närliggande roller till ovan nämnde

Instruktör

Johan Kederstedt, Instruktör på Netgain

Johan Kederstedt
Ackrediterad instruktör inom Service Automation Framework enligt APMG International.

När Johan inte står vid tavlan för att utbilda kring SAF arbetar han som Business Analyst eller som projektledare inom Netgains olika affärsområden.

Information

Kurslängd: 2 dagar (9:00-16.00, 9:00-16.00)
Dag 2 avslutas med förberedelser inför certifiering samt övervakat prov.
Kursavgift inkluderar litteratur, ett försök på examinering, luncher och fika: 17.900:-
Kursmaterial: Tryckt bok Service Automation Framework. Kursen ges på svenska men med engelsk litteratur.

Plattformar

ServiceNow

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser.

Läs mer

UiPath

Med UiPath som robotiseringsplattform automatiserar Netgain processer och rutiner genom digital arbetskraft.

Läs mer
Meny