Service Management

Service management är ett avgörande konkurrensmedel som hanterar hur en organisation eller ett företag sköter en tjänst för att ge bästa möjliga service. Netgain har expertkunskapen som framtagning och hantering av tjänsteleveranser och hjälper dig gärna ta fram en optimal lösning.

Vad är Service Management?

Service Management handlar om att hantera och optimera företagets eller organisationens befintliga tjänster utifrån ett användarperspektiv. Fokus ligger på att skapa mervärde för användarna eller kunderna och att ge bästa möjliga service och användarupplevelse. Service Management hanterar enskilda tjänster och optimerar automatiserade flöden.

Service Management skapar ett ramverk för att strukturera och integrera företagets IT-relaterade och verksamhetens aktiviteter. Det omfattar konkreta tillgångar som kapital, människor och teknik tillsammans med mjuka tillgångar som kunskap, ledning och kompetens. 

En tjänsteleverans börjar ofta med en servicestrategi som omfattar design, testning och driftsättande till underhåll. Service Management, sättet på hur man hanterar och levererar tjänsten, är teknikneutralt. Framgången mäts i att den levererade servicen når affärsmålen, oavsett vilken teknik eller vilka funktioner som integreras. 

Vad är Enterprise Service Management?

Enterprise Service Management, ESM, är ett relativt nytt begrepp, även om konceptet är etablerat. Man har sett fördelarna med hur IT Service Management, ITSM, har effektiviserat kommunikationen mellan IT-avdelningen och interna och externa beställare genom standardiserade best practices, och utgått från samma princip.

ESM skapar en tjänstekatalog för organisationens samlade tjänster

Till skillnad från ITSM som primärt appliceras på IT-relaterade tjänster och processer, omfattar ESM hela organisationens olika typer av processer och tjänster. Samtliga tjänster som är tillgängliga för medarbetarna samlas i en tjänstekatalog, oavsett vilken avdelning som tillhandahåller dem. Det kan vara tjänster kopplade till såväl HR eller IT som säkerhet eller annan verksamhetsprocess/avdelning. Med alla tjänster på ett ställe förbättras användarupplevelsen. Du gör det lätt för medarbetarna att få den hjälp de behöver för att vara mer produktiva.  

ESM integrerar organisationens olika funktioner med en sammanhållande systemlösning. Målet är detsamma som för ITSM: att effektivisera, att sänka kostnaderna och att leverera bästa möjliga upplevelse och service. ESM – liksom Service Management – bygger på automatiserade flöden och tar ett helhetsgrepp om olika processer.

Kom igång med Service Management

Vilken tjänst man väljer att börja med beror ju förstås på en lång rad faktorer – varje företag har sina förutsättningar och affärsmål. Generellt kan det vara en bra idé att börja i liten skala för att sedan bygga på och vidareutveckla. Å andra sidan finns det också fördelar med att ta ett helhetsgrepp om organisationens alla tjänster. 

 • Bedöm företagets verksamhet – vad behöver ni förbättra, vad behöver ni, vad vill ni åstadkomma?
 • Gör en prioriteringslista – vilka tjänster ger störst affärsnytta, vilka ger störst kundnytta?  
 • Bestäm ambitionsnivå – ska ni börja avdelning för avdelning eller applicera Service Management inom hela organisationen?
 • Kartlägg samtliga steg i varje tjänst.
 • Koppla alla insatser till företagets övergripande affärsmål.
 • Gör en uppföljningsplan för att utveckla och förbättra alla processer.

Vilka kan dra nytta av Service Management?

I princip alla funktioner och avdelningar på ett företag kan förbättra sin service och arbeta mer effektivt med Service Management.

Men för att ta några exempel:

 • IT
 • HR
 • Kundservice
 • Juridikavdelningen
 • Fastighetsförvaltning
 • Finans och Ekonomi

Fördelar med Service Management

Effektiviserar arbetet
Minimerar manuella felhanteringar
Levererar och skapar mervärde
Ökar konkurrenskraften
Underlättar strategisk planering för att stödja affärsmål
Ger moderna användarupplevelser
Mer integration och samarbete inom organisation

Så här kan Netgain hjälpa dig med Service Management

Vi har lång erfarenhet av att implementera och utveckla tjänsteleveranser på företag och organisationer. Våra specialister kartlägger verksamhetsprocesser och mejslar fram optimala flöden för olika tjänster. Vi kan hjälpa dig att utveckla och effektivisera företagets tjänster, var ni än är i processen.

Netgain är partner med ServiceNow, en världsledande, innovativ digitaliseringsplattform som kan byggas ut med stödapplikationer och tekniska funktioner. Plattformen är ett kraftfullt stödverktyg för att automatisera processer och flöden, och levererar spännande nyheter inom AI, machine learning, mobilitet och säkerhet.