Service Management

Service management är ett avgörande konkurrensmedel som hanterar hur en organisation eller ett företag sköter en tjänst för att ge bästa möjliga service. Netgain har expertkunskapen som framtagning och hantering av tjänsteleveranser och hjälper dig gärna ta fram en optimal lösning.

Vad är Service Management?

Service Management handlar om att hantera och optimera företagets eller organisationens befintliga tjänster utifrån ett användarperspektiv. Fokus ligger på att skapa mervärde för användarna eller kunderna och att ge bästa möjliga service och användarupplevelse. Service Management hanterar enskilda tjänster och optimerar automatiserade flöden.

Service Management skapar ett ramverk för att strukturera och integrera företagets IT-relaterade och verksamhetens aktiviteter. Det omfattar konkreta tillgångar som kapital, människor och teknik tillsammans med mjuka tillgångar som kunskap, ledning och kompetens. 

En tjänsteleverans börjar ofta med en servicestrategi som omfattar design, testning och driftsättande till underhåll. Service Management, sättet på hur man hanterar och levererar tjänsten, är teknikneutralt. Framgången mäts i att den levererade servicen når affärsmålen, oavsett vilken teknik eller vilka funktioner som integreras. 

Kom igång med Service Management

Vilken tjänst man väljer att börja med beror ju förstås på en lång rad faktorer – varje företag har sina förutsättningar och affärsmål. Generellt kan det vara en bra idé att börja i liten skala för att sedan bygga på och vidareutveckla. Å andra sidan finns det också fördelar med att ta ett helhetsgrepp om organisationens alla tjänster. 

  • Bedöm företagets verksamhet – vad behöver ni förbättra, vad behöver ni, vad vill ni åstadkomma?
  • Gör en prioriteringslista – vilka tjänster ger störst affärsnytta, vilka ger störst kundnytta?  
  • Bestäm ambitionsnivå – ska ni börja avdelning för avdelning eller applicera Service Management inom hela organisationen?
  • Kartlägg samtliga steg i varje tjänst.
  • Koppla alla insatser till företagets övergripande affärsmål.
  • Gör en uppföljningsplan för att utveckla och förbättra alla processer.

Fördelar med Service Management

Effektiviserar arbetet
Minimerar manuella felhanteringar
Levererar och skapar mervärde
Ökar konkurrenskraften
Underlättar strategisk planering för att stödja affärsmål
Ger moderna användarupplevelser
Mer integration och samarbete inom organisation

Så här kan Netgain hjälpa dig med Service Management

Vi har lång erfarenhet av att implementera och utveckla tjänsteleveranser på företag och organisationer. Våra specialister kartlägger verksamhetsprocesser och mejslar fram optimala flöden för olika tjänster. Vi kan hjälpa dig att utveckla och effektivisera företagets tjänster, var ni än är i processen.

Netgain är partner med ServiceNow, en världsledande, innovativ digitaliseringsplattform som kan byggas ut med stödapplikationer och tekniska funktioner. Plattformen är ett kraftfullt stödverktyg för att automatisera processer och flöden, och levererar spännande nyheter inom AI, machine learning, mobilitet och säkerhet.

Vill du prata med en Netgainare?

Du når oss enkelt på telefon och mail, du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

 

 

 

Vänligen

acceptera marknadsförings-cookies

för att kontakta oss via formulär.

Meny