HR Service Management

HR-funktionen behöver ha en mer strategisk roll inom organisationen. Den behöver verktyg och struktur för att automatisera administrativa uppgifter och skapa moderna tjänster och användarupplevelser. Att etablera HR Service Management är lösningen.

HR-avdelningar står inför stora utmaningar

För organisationer och företag är det viktigt att kunna både attrahera och behålla personer med rätt kompetensområden. Rekryteringar går via HR-avdelningen men frågan är mycket större än så – den måste upp på ledningsnivå. 

För att förbli relevant som arbetsgivare behöver företag och organisationer erbjuda digitala tjänster på en helt annan nivå än tidigare. De unga som kommer in på arbetsmarknaden är vana att googla information, att vara ett knappklick bort från ett svar och förväntar sig en hög nivå på olika digitala tjänster, inte minst vad gäller arbetslivsrelaterade frågor. Kan man inte erbjuda det, finns risk att talangerna inte stannar kvar. HR behöver ha en mer strategisk roll och ha verktyg och processer för att hantera administrativa uppgifter på ett sätt som skapar mervärde för såväl organisationen som för de anställda.

Därför ska du jobba med Service Management

HR-funktionen har många arbetsuppgifter som förenklas med automatisering. Att lyfta fram vad HR-avdelningen kan stödja chefer och anställda inom underlättar för bolaget i stort liksom för HR-funktionen. Med strukturerade tjänster får man kontroll på vilka tjänster eller frågor som oftast kommer in, och kan förbättra leveransen samt göra den mätbar.

Fördelar med HR Service Management

Effektivare avdelning

HR-funktionen blir mer effektiv genom att mindre tid behöver läggas på manuella och repetitiva uppgifter.

Överblick

Anställda och kollegor får en tydligare bild över vad HR förväntas stödja inom.

Tydlighet

Anställda och kollegor får en tydligare bild över vad HR förväntas stödja inom.

Arbeta mer strategiskt

Det gör det möjligt att flytta HR-medarbetarna från att vara administratörer till att arbeta mer strategiskt och innovativt gentemot medarbetarna.

Tvärfunktionell organisation

Det skapar förutsättningar för en tvärfunktionell organisation, med nära samarbete mellan IT, HR och organisationens olika team.

HR Service Management med ServiceNow-plattformen

Netgain är partner med ServiceNow, en världsledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser. Den kraftfulla digitaliseringsplattformen är sedan många år vanlig på IT-avdelningar och blir nu allt vanligare på HR-avdelningar. Och det är inte så svårt att förstå varför. 

ServiceNow kan integreras med andra system och kompletteras med stödapplikationer för HR-funktionen. Det är en idealisk plattform för att integrera HR-funktionen i företagets övergripande IT-strategi. 

Det här erbjuder Netgain inom HR Service Management

Vi på Netgain hjälper företag och organisationer att implementera HR Service Management, samt att utveckla era etablerade tjänster som ni redan har. Våra experter är duktiga på att bryta ned processer och se vad som kan effektiviseras, och sedan hjälpa dig med allt från analys och integration till implementering och uppföljning av automatiserade HR-flöden.  

Vill du veta mer? Kontakta oss så hör vi av oss!  

Meny