ITSM (IT Service Management)

En modern IT-funktion driver bolaget framåt och stödjer verksamhetens alla delar. Något som kräver struktur, slimmade processer och planering framåt. Netgain är experter på kraftfulla, skalbara ITSM-verktyg som får ut mesta möjliga potential ur IT-avdelningens tjänster.

Vad är ITSM?

ITSM handlar om att optimera leveransen av IT-funktionens tjänster för att skapa bästa möjliga användarupplevelse för medarbetarna, alltid med affärsnyttan som mål. Begreppet omfattar alla moment som ingår i en tjänsts hela livscykel – design, implementation, leverans, underhåll, mätning, utveckling och support.

Vad är då IT-tjänster? Förenklat är det alla tekniska prylar du använder på jobbet – dator, mobil, apparna på den, server, bildskärm och skrivare till exempel, tillsammans med all relaterad service som IT-säkerhet, IT-support, att få access till program, beställningsfunktion, hjälp att återställa lösenord, backup, med mera. 

Framgångsrik ITSM ser till att den optimala mixen av människor, processer och teknik samverkar för att leverera affärsnytta. Eller för att sammanfatta: ITSM hjälper IT-avdelningar att leverera bättre, vilket i sin tur leder till att företaget i stort fungerar bättre.

Därför är IT Service Management viktigt

Vad ITSM framförallt gör att det förändrar IT-avdelningens roll och målinriktning. Allt för ofta är IT-avdelningens funktion att åtgärda fel och släcka bränder. Med en väl etablerat ITSM-leverans däremot blir IT-funktionen mer som en intern tjänsteleverantör och som vet vad företaget strävar efter att uppnå och som introducerar innovativ teknik som bidrar till att nå målet.

För idag vet vi att IT har en strategisk roll inom alla organisationer. IT måste ligga i framkant och ta höjd för ny teknik och nya kundbehov (och inte minst, stenhård konkurrens). Att kunna utveckla och leverera mätbara, användarvänliga tjänster som skapar affärsnytta är ett måste för att inte hamna på efterkälken.

ITSM synliggör inom organisationen vad man kan förvänta sig av IT-funktionen. Allt definieras som en tjänst, oavsett vem som är kund eller vad servicen är. Genom att alla tjänster blir tillgängliga, strukturerade och kostnadseffektiva kan medarbetarna fortsätta vara produktiva istället för att fastna i IT-relaterade problem och frågor. Frågan är inte varför ITSM är viktigt – ITSM är en förutsättning för att fortsätta vara relevant.

Fördelar med ITSM för företaget/organisationen:

 • Företaget kan agera snabbt utifrån innovationer och omvärldsförändringar.
 • Medarbetarna får mer gjort när IT-tjänsterna är lättillgängliga och effektiva.
 • Minskar risken för IT-problem med allt vad det medför.
 • IT-avdelningen ger bättre service, till en lägre kostnad.
 • Medarbetarna vet vilka IT-tjänster som finns och hur man ska använda dem.

Fördelarna med ITSM för IT-avdelningen

Ett kraftfullt och modernt ITSM-verktyg effektiviserar arbetet och avlastar personalen på IT-avdelningen. Framförallt sätter det IT i förarsätet.

 • Skapar bättre kännedom om vad företaget behöver, och varför.
 • Avlastar IT-personalen från repetitiva och skalbara processer.
 • Tydliggör definierade roller och ansvarsområden.
 • Ökar produktiviteten.
 • Nöjda slutanvändare med realistiska förväntningar.
 • Underlag för att mäta och förbättra ITs effektivitet.

ITSM, fem nyckelfaktorer

Om vi tittar lite närmare på nyckelfaktorerna för ITSM finns det fem kritiska områden som varje IT-avdelning bör ta hänsyn till vid val av ITSM-verktyg:

 1. Vilka är slutanvändarna och hur vill IT-funktionen interagera med dem?
 2. Vilka är IT-avdelningens viktigaste tjänster och hur kan de effektiviseras med ITSM?
 3. På vilket sätt hjälper ITSM-verktyget till att lösa vanliga IT-problem snabbare och mer kostnadseffektivt?
 4. Hur kostnadseffektivt är det?
 5. ITSM:s unika kapacitet att driva affärsnytta och digital transformation.

Så här kan Netgain hjälpa dig med ITSM

Många företag har implementerat service management relaterat till IT, men långt ifrån alla får ut den maximala potentialen ur sin investering. Och det är här som vi kan hjälpa dig. Vi på Netgain har jobbat många år inom området och kan bidra erfarenhet och kunskap i förändringsresan. Vi hjälper dig göra din IT-avdelning mer modern med hjälp dagens mest innovativa och moderna verktyg. 

Digitaliseringsplattformen ServiceNow

Netgain är experter på plattformen ServiceNow, ett kraftfullt verktyg som stödjer ITSM samt ramverket ITIL. Den molnbaserade plattformen kan byggas ut med tekniska applikationer och integreras med andra system. Har din IT-avdelning redan ServiceNow hjälper vi er att optimera flöden och processer för alla typer av tjänster. Skulle ni inte arbeta med ServiceNow idag berättar vi förstås gärna mer om fördelarna med verktyget och ser till att tekniken kommer på plats.

Läs mer om HR-Service Management och våra plattformar

HR-digitalisering

HR Service Management

HR Service Management handlar om att strukturera, automatisera och effektivisera komplexa HR-processer och tjänster genom hela organisationen.

Läs mer
ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för Service Automation, automatiserade digitala användarupplevelser.

Läs mer
Meny