Service Management System

Ett Service Management System (SMS) är ett centralt system som tar ett helhetsgrepp om organisationens affärsflöden för att skapa kundorienterade tjänsteleveranser. Netgain hjälper dig att ta fram den bästa lösningen!

Vad är ett Service Management System?

Ett Service Management System är ett modulärt tjänstehanteringssystem som omfattar alla, eller de flesta, aspekter av en serviceorienterad organisation. Det gör en IT-avdelning mer effektiv genom att bland annat prioriterar/fördela ärenden och beställningar så att rätt personer hanterar dem, i rätt ordning. Användarna får bättre service – både vid beställning och reklamationer – och snabbare svar.

Service Management kan omfatta hela organisationen eller en avdelning/funktion, vanligast är IT-avdelningen. Det är anledningen till att tjänstehantering ofta associeras med IT-tjänstehantering (ITSM), som alltså bara är en del av tjänstehanteringssystemet. Ett Service Management System kan appliceras inom varje organisation oavsett bransch, till exempel livsmedel, tillverkning och hälso- och sjukvård. Kärnidén är dock alltid densamma – ett centralt tjänstehanteringssystem för planering, utveckling och leverans av tjänster, internt eller till tredje part.

Tänk på det här när du väljer Service Management System

Organisationens mål och ambition

Vill ni erbjuda en ny typ av tjänster eller utveckla de som ni redan har? Finns det affärskritiska flöden som ni behöver börja med? Man kan börja med att implementera några få processer och successivt bygga på med flera – allt behöver inte vara på plats från start för en framgångsrik tjänstehanteringslösning. Det viktigaste är att komma igång!

Automationens roll

I hur stor grad är er önskade nivå av tjänsteleverans beroende av automation? Tjäntehanteringssystem bygger på digitaliserade och automatiserade processer. En del organisationer har infört automation medan andra behöver börja med identifiera flöden och processer.

Integrationsmöjligheter

Eftersom Service Management System kopplar samman flera IT-system är det viktigt att välja en lösning som är öppen för integrationer. En självklarhet kan tyckas, men icke desto mindre helt avgörande för en framgångsrik lösning.

Förvaltning

Tjänstehanteringssystemet är inte färdigt vid lansering, tvärtom, det är då det roliga börjar! Redan när du skissar på ett Service Management Systembör du planera för en kostnadseffektiv förvaltning som kontinuerligt förbättrar användarupplevelsen och graden av automation.

Netgains erbjudande

Vi hjälper din verksamhet att planera, organisera, implementera och konfigurera ett Service Management System. Våra erfarna specialister är insatta i alla aspekter och utmaningar man kan ställas inför vid införande och kontinuerlig utveckling av ett centralt tjänstehanteringssystem och ser till att din organisation får den bästa lösningen för er. Vårt erbjudande består bland annat av att:

  • Identifiera processer och områden att automatisera.
  • Konfigurera och optimera ert Service Management System.  
  • Identifiera de processer med snabb effekthemtagning.
  • Hjälpa till att sätta upp kostnadseffektiv förvaltning och utveckling efter lansering.
  • Optimera automatiserade processer.
  • Ta fram vision och roadmap för att utveckla och utnyttja ert Service Management System optimalt.  

Netgain arbetar i första hand med cloudplattformen ServiceNow – vi är en Premier ServiceNow Partner vilket visar att vi är en partner att lita på oavsett om ni står inför valet att implentera ServiceNow eller ta plattformen till nästa nivå!

Vill du veta mer? Kontakta oss så hör vi av oss!

Meny